Aanmoediging, bekroning of beloning

De Visser-Neerlandiaprijzen

Hella S. Haasse in 1962
Hella S. Haasse in 1962

Veel personen en instellingen zijn in de achter ons liggende jaren onderscheiden en gelauwerd tijdens feestelijk getinte bijeenkomsten. Voor de ene laureaat was de prijs een beloning van zijn of haar werk en voor de ander betekende de prijs een aanmoediging en heeft de toekenning invloed gehad op zijn of haar carrière. In de loop der jaren is een boeiende en veelzijdige lijst samengesteld van winnaars.

Jerzy Koch neemt de prijs in ontvangst voor zijn verdiensten voor de neerlandistiek in Polen

Uitgelicht

Dr. H. Frenkel (1958) voor de door hem bereikte resultaten op het gebied van de bestrijding van mond en klauwzeer, J.C. Bodegraven (1960) voor zijn gevoerde charitatieve acties o.a. ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Fonds, Majoor zuster A.M. Bosshardt (1963) voor haar dienstvaardigheid jegens haar medemensen, Stichting Lodewijk de Raet (1963) voor het volkshogeschoolwerk in België, Stichting Groot-Kempische Cultuurdagen (1964) voor de inzet voor de kunst in Noord-Brabant en Vlaanderen, Komitee voor Frans-Vlaanderen (1964) voor de handhaving van de Nederlandse taal en cultuur in Frans-Vlaanderen, Ruud Lubbers (1966) voor zijn proefschrift, Jules de Corte (1968) voor zijn belangeloos optreden in sanatoria en ziekenhuizen, Jozef Deleu (1970) voor zijn werk ter bevordering van de geestelijke volkskracht,  Comité Amateurtoneel België-Nederland (1977) voor de bijdrage aan de integratie Noord-Zuid van het amateurtoneel, Lenie ’t Hart ( 1981) voor de bescherming van bedreigde zeehonden, Mr. J.L. Heldring (1986) voor zijn grote verdiensten ten behoeve van de Nederlandse taal en cultuur, Vic Nees (1995) voor zijn totale oeuvre als componist en inzet voor de verspreiding van de muziek van Vlaamse en Nederlandse componisten, Frans Debrabandere (1999) voor zijn inzet voor het Algemeen Nederlands, Cyriel Moeyaert (2000) voor de verspreiding van het Algemeen Nederlands in Frans-Vlaanderen, Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA) (2000) voor de promotie van Nederlandse kunst in Vlaanderen, Frank Willaert (2005) voor zijn inzet voor de literaire benadering van het middeleeuwse lied, Nekka (2009) voor de promotie van het Nederlandstalige lied, Onze Taal (2010) voor de talrijke activiteiten voor de Nederlandse taal gedurende tachtig jaar.

Reportage over de prijsuitreiking aan Luc Rombouts voor zijn boek Zingend brons over 500 jaar beiaardcultuur in de Lage Landen