Wie was Herman Visser?

visserstud2

Mr. Herman Lodewijk Alexander Visser was jurist, moralist en filosoof; reiziger, schrijver en wetenschapper. Hij studeerde rechten in Leiden en Amsterdam. Daarna promoveert hij op een proefschrift over psychiatrisch toezicht in gevangenissen. Hij pleit daarin voor invoering van geregeld psychiatrisch toezicht in gevangenissen om de kans op verbetering te vergroten. Na zijn promotie werkt hij een tijdje als advocaat, maar uiteindelijk kiest hij voor de wetenschap.

visserportret

Hij heeft voldoende geld om zich helemaal aan de studie en het schrijven te wijden. Zijn artikelen en essays over juridische, criminologische, filosofische, psychologische en culturele onderwerpen hebben een vast thema: de verhouding tussen individu en gemeenschap. Hij gelooft in beloningsrecht als tegenhanger van strafrecht: mensen die goede daden hebben verricht; daden die uitstijgen boven dagelijks werk, dagelijkse plicht moet je durven belonen.

Hij verzet zich tegen massasuggestie, massawaan, rassenhaat en alle verderfelijke ideologieën waarop in die tijd (in het interbellum) de oprukkende dictaturen in Europa berusten. Lang voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog pleit hij voor naleving van de mensenrechten en een Verenigd Europa. Hij ziet al vroeg de dreiging van het fascisme.
Op 28 mei 1943, Visser is dan 71 jaar, maakt hij een einde aan zijn leven: hij wil Duitse nazi’s voor zijn…