Personen, organisaties en bedrijven kunnen worden voorgedragen voor een Visser-Neerlandiaprijs

Toneelacademie Maastricht
Toneelacademie Maastricht

De belangrijkste criteria voor toekenning van de prijs zijn aansluiting bij de idealen van mr. Herman Visser en aansluiting bij de doelstellingen van het ANV.

Idealen van Herman Visser
Inzet voor een betere samenleving, wilskracht, kritisch onafhankelijk denker (tegen verstarring, extreme visies, massahysterie),  volharding, mensen verenigen rond idealen die leiden tot een betere samenleving, vredelievend, verdraagzaamheid ook voor andersgezinden, visionair vooruitdenkend, bevorderen van de culturele en/of wetenschappelijke ontwikkeling, solidariteit met hedendaagse verstotenen.

Doelstellingen van het ANV
De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld, de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen en het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

Bij de voordracht voor een persoonlijke prijs wordt gelet of er bij een verdienstelijke loopbaan initiatieven van maatschappelijke betekenis zijn, die ver uitstijgen boven wat redelijkerwijs mag worden verwacht bij een beroepsuitoefening.

Bij de beoordeling van voordrachten wordt ook aandacht besteed aan zich ontwikkelende hedendaagse maatschappelijke waarden, waaronder: duurzaam, weldoordacht, degelijk en respectvol.

Overige voorwaarden

  • De kandidaat moet door derden worden voorgedragen.
  • De prijs is niet bedoeld als subsidie om een deficitaire begroting in evenwicht te brengen.
  • De voordracht dient door tenminste twee personen te worden ondersteund met motivatie.
  • Kandidaten mogen nog niet eerder een Visser-Neerlandiaprijs hebben gekregen.

Voordragen
U kunt met dit formulier een voordracht doen voor een Visser-Neerlandiaprijs voor één van bovenstaande categorieën.

Procedure
Het doen van voordrachten kan tot 1 augustus.
Een onafhankelijke commissie beoordeelt de voordrachten en brengt hierover advies uit aan ANV-bestuur.