Visser-Neerlandiaprijzen

voor cultuur, persoonlijke verdiensten en maatschappij

Ministers Bourgeois en Van der Laan reiken Visser-Neerlandiaprijs uit aan Gilde Samenspraak

Ministers Bourgeois en Van der Laan reiken Visser-Neerlandiaprijs uit aan Gilde Samenspraak 

Doe een voordracht

In verband met plannen om de Visser-Neerlandiaprijzen met ingang van 2025 te herzien, kunnen er geen voordrachten worden ingediend.

Kent u iemand die zich uit belangstelling of idealisme inzet voor een betere samenleving? Een persoon of organisatie die iets bijzonders doet voor onze Nederlandse taal of cultuur?

Een kritische, onafhankelijke en visionaire denker die ideeën weet te vertalen in praktische toepassingen, een innovatieve kunstenaar, schrijver of musicus die grenzen verlegt? Iemand die tegendraads is voor de goede zaak, een organisatie die met geen enkele wind meewaait, een groep mensen die karaktervol en met reespect een nieuwe richting inslaat die ten goede komt aan de samenleving?

Dan kent u misschien een persoon of een organisatie die zich in aanmerking komt voor een Visser-Neerlandiaprijs.

U kunt hier zelf een belangrijke rol in spelen door die persoon of organisatie voor de prijs voor te dragen. U bent hiertoe van harte uitgenodigd!

Wat zijn de Visser-Neerlandiaprijzen?

Het ANV reikt ieder jaar de Visser-Neerlandiaprijzen uit.

De culturele prijs is voor personen of organisaties die zich inzetten voor de cultuur der Nederlanden of de Nederlandse taal waar ook ter wereld.

De maatschappelijke prijs is voor personen of organisaties die zich hebben ingezet voor projecten met maatschappelijke betekenis.

De persoonlijke prijs is voor mensen die zich belangeloos verdienstelijk maken voor mens en maatschappij of een verdienstelijke loopbaan hebben met initiatieven die ver uitstijgen boven wat redelijkerwijs verwacht mag worden bij een beroepsuitoefening.

De prijs

Iedere prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. Het prijzenbedrag varieert van 2000-5000 euro tot en met 10000/15000 euro. Aan de hogere bedragen wordt de voorwaarde gesteld dat het geld wordt besteed aan een bepaald doel dat past in de doelstellingen van het ANV.

Criteria

De belangrijkste criteria voor toekenning van de prijs zijn aansluiting bij de idealen van mr. Herman Visser en aansluiting bij de doelstellingen van het ANV.
Het geld voor de prijzen komt uit de nalatenschap van mr. Herman Visser.

Voordragen kandidaten

Iedereen kan een persoon of organisatie voordragen voor een Visser-Neerlandiaprijs. De sluitingsdatum voor het indienen van voordrachten is 1 augustus.
In verband met plannen om de Visser-Neerlandiaprijzen met ingang van 2025 te herzien, kunnen er geen voordrachten worden ingediend.