Boekenreeks met hoorcolleges op cd

over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Foto VKN 200 boekje CD-7826

De Werkgroep VKN en het ANV hebben een boekenreeks in toegankelijke taal uitgegeven over de periode dat Nederland en België verenigd waren onder koning Willem I. Bij ieder boekje zit een hoorcollege op cd

Gevestigde en aanstormende academici nemen u in de reeks Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.  mee in hun diverse verhalen over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De godsdiensttwisten, de ruzies over taal en spelling, het literaire leven, de onderwijsperikelen en natuurlijk de Belgische Revolutie in 1830 komen daarin aan bod. In deze reeks laten de auteurs met aanstekelijke anekdotes, sprekend beeldmateriaal en een schat aan historische kennis laten zien dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor het hedendaagse publiek nog sterk tot de verbeelding spreekt.

Een interessante en vaak meeslepende historie

VKN omslag deel 1

De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk.  De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur
Marita Mathijsen & Janneke Weijermars
Literatuur gold als een bindmiddel van de natie, waarin de nieuwe eenheid tot uitdrukking moest worden gebracht.
ISBN: 978-90-805255-0-4  E 5,- excl. verzendkosten

VKN omslag deel 2

De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van de natiestaat
Els Witte
De Belgische revolutie wordt geplaatst tegen de achtergrond van de transitieperiode, waarin het oude regime zich aanpast aan de moderne liberaal-kapitalistische samenleving.
ISBN: 978-90-805255-6-6  E 5,- excl. verzendkosten

VKN omslag-deel-3

Het Onverenigd Koninkrijk. Een beschouwing en een pleidooi
Remieg Aerts
Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is in veel opzichten onverenigd gebleven. Wat kunnen we hiervan leren in het licht van het eigentijdse Europese integratieproces?
ISBN: 978-90-805255-8-0 E 5,- excl. verzendkosten

VKN omslag-deel-4

Sur La Langue Nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België | Guy Janssens en Rik Vosters
Wat zijn de historische wortels van het Belgische taalconflict? Hoe zag het taalgebruik er in Noord en Zuid daadwerkelijk uit en hoe pasten discssies over taalnormen in de vernederlandsingspolitiek van Willem I?
ISBN: 978-90-805255-9-7 E 5,- excl. verzendkosten

VKN omslag-deel-5

Een nieuw koninkrijk, een nieuwe kunst. Wens en werkelijkheid
Eveline Koolhaas-Grosfeld en Anna Rademakers
Er moest in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, nationale schilderkunst komen om de eenwordingspolitiek te ondersteunen, terwijl de schilderkunst in Noord en Zuid wezenlijk anders was.
ISBN: 978-94-91981-00-5 E 5,- excl. verzendkosten

‘Ter begunstiging van de volksvlijt’. Middelen, misverstanden en misbaar in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | Stijn Van de Perre
Welvaart creëren was voor Willem I de hefboom om de integratie van zijn koninkrijk te doen slagen. Deze uitgave schetst het economische beleid van Willem I in het integratieproces.
ISBN: 978-94-91981-02-9 E 5,- excl. verzendkosten

Dynastisch en burgerlijk historisme. Romantiek, Restauratie en de Nederlanden van 1814 | Joep Leerssen
Hoe past het Verenigd Koninkrijk in het Europese patroon van de continuïteitsgedachte dat de staten geworteld moeten zijn in het verleden?
ISBN: 978-94-91981-03-6 E 5,- excl. verzendkosten

Lotsverbonden ontrouw. De wankelmoedige verhouding tussen Noord en Zuid | Tom Verschaffel
De voorgeschiedenis en de ontstaansgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
ISBN: 978-94-91981-04-3 E 5,- excl. verzendkosten

Bestellen kan per mail.