Een Oranje eedaflegging in Brussel

Documentairefilm op DVD

Het schilderij van Joseph Denis Odevaere in Sint-Niklaas

De Vredeszaal van het stadhuis in Sint-Niklaas is bekleed met een imposant historieschilderij. Het stelt de eedaflegging voor van Willem Frederik van Oranje als vorst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze plechtigheid vond plaats op het Koningsplein te Brussel op 21 september 1815.
In opdracht van de Waas-Zeeuwse Werkgroep Willem I en het ANV, de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en de Stad Sint-Niklaas heeft het productiehuis Stuiter een documentairefilm gerealiseerd over dit merkwaardige doek en de historische gebeurtenis die erin verbeeld is.

De stad Sint-Niklaas en het ANV grijpen de tweehonderdste verjaardag van deze eedaflegging aan om ruim aandacht te schenken aan dit veel te weinig gekende doek, zijn artiest, de geportretteerde personages en de symboliek erachter. 

Deze DVD vormt dan ook een uitstekende introductie op de beginperiode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. | Els Witte

De DVD duurt 32 minuten en is voor E 10,- verkrijgbaar bij het ANV.

Bestelformulier DVD Een Oranje eedaflegging in Brussel voor E 10,-

Geen velden gevonden.