Neerlandia

Inhoud nummer 3 2020 | jaargang 124

as ’t kèrmse is,
lao j’ de piepe vuur
’n boôzem ‘op de
schoorsteenmantel’
liggen en rook i’j segaren
as de rieke man
ok dot


Woord vooraf

Telewerken en videovergaderen
door hoofdredacteur Peter Debrabandere

De coronacrisis heeft ons ertoe gedwongen om in de sectoren waarin het mogelijk is, thuis te blijven en toch te werken. Bedrijven en overheidsinstellingen hebben ontdekt dat telewerk helemaal geen nadelen oplevert voor productiviteit, efficiëntie, enthousiasme en loyaliteit. Werknemers zetten zich vaak net zo hard in voor hun bedrijf of hun organisatie als ze thuis werken.

En de verschillende regelgeving in Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de aanpak van de coronacrisis maakt het nog moeilijker


“Groepsimmuniteit als dam tegen corona verwierp Vlaanderen snel”

Interview met Jan De Maeseneer, wereldautoriteit eerstelijnszorg, over de corona-crisis in Vlaams-Nederlands perspectief
door Geert Verrijken

Voor een deel gaan verschillen en overeenkomsten in de organisatie van de gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland terug tot de 16e eeuw. De calvinistische insteek benadrukt het collectieve doel, de latijns-katholieke context richt zich op het individu. In tijden van corona is er wel een gemeenschappelijke achilleshiel: de ouderenzorg. Belangrijke verschillen inzake volksgezondheid, de positie van de huisarts en dataregistratie zijn er ook.

Jan De Maeseneer is em. hoogleraar huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg (UGent) en onder meer voorzitter van het Europese Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health (EXPH) en hoofd van het WHO Collaborating Centre on Family Medicine and Primary Healthcare, Ghent University

Lees dit interview


Column | Zuid-Afrika

Vertalersvreugde
Auteur: Daniel Hugo

Die grootste uitdaging wat die Nederlandstalige literatuur kan bied, is om Hugo Claus se Het verdriet van België te vertaal. Dit is ’n uiters verwikkelde teks op alle terreine: histories, kultureel, ideologies, linguïsties en bowenal stilisties.


Alleen jammer van die gokverslaving

Lacloche Frères: Nederlandse concurrenten van Cartier
Auteur: Bonny Wassing

De juweliersfamilie Lacloche uit Maastricht was ooit een concurrent van befaamde juweliershuizen als Cartier en Van Cleef en Arpels. Ze hadden eerst ‘all;een’ een zaak op de prestigieuze Place Vendôme in Parijs. De zaken gingen zo goed dat er winkels kwamen in Londen, New York, en Cannes. Hun juwelen gingen de hele wereld over en ze konden de royalty’s der aarde tot hun clientèle rekenen. In 1917 kopen ze de gehele inventaris van Fabergé in Londen. Jacques Lacloche jr. neemt de zaak in 1936 over als zijn vader overlijdt en hij weet het succes voort te zetten. Helaas zijn enkele familieleden gokverslaafd en blijft er uiteindelijk niets over van het familie-imperium.

Dit is het eerste artikel in de reeks Als de Lage Landen te klein zijn


De economische toekomst van de Lage Landen zal digitaal zijn of niet zijn

Auteur: Omar Mohout

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is De-economische-toekomst-van-de-Lage-Landen_Neerlandia-1024x576.jpg

Het lijdt weinig twijfel dat de maatschappij door een grote transformatie gaat gedreven door digitalisering. Of we het nu willen of niet, je kunt niet meer om start-ups heen. Ze zijn met voorsprong de kenmerkende bedrijfsvorm van dit digitaal tijdperk, waarin smartphones en tablets domineren. Door al de hype die momenteel over start-ups hangt, lijkt het een tijdelijk fenomeen, waarvan sommigen hopen dat het wel zal overwaaien.

Innovatie gaat heel ver terug in onze geschiedenis en heeft diepe wortels in de polderklei


Waar werd Bruegels Boerenbruiloft gevierd?

Auteur: Albrecht De Schrijver

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Boerenbruiloft_Neerlandia-1024x708.jpg
Pieter Bruegel de Oude (tussen 1525 en 1530 en 1530-1569), De boerenbruiloft (1567 of 1568), Kunsthistorisch Museum, Wenen

De speurtocht naar de precieze locaties van sommige schilderijen van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569) heeft al verrassende resultaten opgeleverd. Zo is recent het huis van de belastinginner Jan Vleminck ontdekt op De Volkstelling en op de Parabel van de Blinden herkent men de kerk van Sint-Anna-Pede in het Pajottenland bij Brussel. Over de precieze locatie van de Boerenbruiloft wordt nog steeds ijverig gebakkeleid.

In de buurt is de overlevering blijven leven dat hier het feest heeft plaatsgevonden


Column | Frans-Vlaanderen

Marten Heida (1929-2020)
In de ban van de Nederlanden ‘extra muros’
Auteur: Wido Bourel

Marten Heida, jarenlang actief in de Vereniging / Stichting Zannekin en in het ANV, is op 30 mei van ons heengegaan. Een jaar geleden vierden wij nog zijn 90e verjaardag, samen met zijn familie en vrienden uit Nederland en Vlaanderen. Heit, als trotse Friese stamvader, overschouwde rustig het gebeuren en zei dat het goed was geweest.

Marten Heida was van 1779 t/m 1985 algemeen secretaris van het ANV en van 1979 t/m 1994 redacteur van Neerlandia


Een cultuurflamingant is geen nationalist

Een gesprek met Jozef Deleu
Door Carl De Strycker

De 70e Arkprijs van het Vrije Woord werd toegekend aan Jozef Deleu, omdat hij, zo het juryrapport, “al ruim zestig jaar taal en cultuur van de Lage Landen bevordert, verdedigt en verspreidt” en dat “wars van alle politieke beïnvloeding en autoritair populisme”. Deleu: een cultuurpoliticus zonder partij, gericht op de uitbouw van een kwaliteitsvolle Nederlandstalige cultuur als basis voor een kritisch-intellectueel klimaat. Niet zuinig met zijn liefde voor de Nederlandse taal en cultuur, maar als het op het beleid daaromtrent aankomt, spaart hij zijn roede niet.

Jozef Deleu: “In taalgebieden die over verschillende staten verspreid zijn, moet de periferie leven met de aantrekkingskracht van het centrum.”

Foto: Lodewijk Deleu – ikwashier.live

Het morsig omspringen met de eigen taal is een gebrek aan patriottisme


Het boekenportaal Suriname

Deel 1 Voorstelling
Auteur: Cees Klapwijk

Het Boekenportaal Suriname is een nieuw initiatief dat de beschikbaarheid van boeken in dit land wil verbeteren. Hoewel het zich primair richt op het bevorderen van het lezen in zijn algemeenheid, kan het initiatief ook van belang zijn voor de positie en de toekomst van het Nederlands. In deze eerste bijdrage wordt de stichting voorgesteld. In een volgende bijdrage wordt ingegaan op de rol die de stichting wil spelen bij het vergroten van de zichtbaarheid van de Surinaamse jeugdliteratuur.

Nadat in 1863 de slavernij was afgeschaft, werd in 1876 de algemene leerplicht ingevoerd en werd het Nederlands de enige officiële schooltaal


Zuid-Afrika en de Lage Landen: grenzeloze cultuurtransmissie

Nieuw onderzoeksportaal
Auteur: Yves T’Sjoen

Over cultuurtransmissie tussen het Afrikaans en het Nederlands is vanuit diachroon en synchroon oogpunt veel te zeggen. Niet alleen de vergelijkbare dynamiek van ‘kleinere letterkundes’, Afrikaans in Zid-Afrika en Nederlands in Europees of mondiaal verband, vergt onderzoek. Aanzetten zijn recent geleverd door Louise Viljoen (Universiteit Stellenbosch) in de inaugurele rede ter gelegenheid van de Gentse leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij (2019). Ook particuliere intertekstuele, poëticale en literair-institutionele relaties, intercontinentale netwerken en meer ‘laterale’ transtalige connecties zijn onderwerp van wetenschappelijke studie.

Er ligt voldoende onderzoeksmateriaal klaar om onder de loep te nemen


Zijn businessschools stille partners in pandemieparasitisme

Auteurs: Lars Moratis & Frans Melissen

Het wordt steeds duidelijker dat de COVID-19-pandemie een smptoom is van een heuse systeemcrisis. Ze legt feilloos bloot waar samenlevingen wereldwijd falen – of het nu over eerdere bezuinigingen op de gezondheidszorg, de neiging om te investeren in de oude economie of het niet adequaat reageren op ecologische crises gaat.

En precies omdat de COVID-19-pandemie een symptoom van een systeemcrisis is, noopt ook zij tot nadere reflectie op de rol van businessschools

Lars Moratis en Frans Melissen vormen samen de Chair in Management Education for Sustainability.

Over de Chair in Management Education for Sustainability 
De Chair in Management Education for Sustainability is een initiatief van Antwerp Management School en Breda University of Applied Sciences. De doelstelling van de leerstoel (chair) is om onderzoek te doen naar het verduurzamen van het managementonderwijs en het publiceren hierover, alsmede het ontwikkelen en in de praktijk brengen van nieuwe inhoud voor en vormen van managementonderwijs, teneinde businessschools wereldwijd te beïnvloeden en een nieuwe generatie managementonderwijs mede mogelijk te maken. De Chair maakt zich daarbij sterk voor kritische beschouwingen van huidige praktijken waarmee het publieke debat wordt gezocht.

Fnuikt een Nederlandstalig doctoraat je kansen op een academische carrière?

Auteur: Freek Van De Velde

De discussie rond de taal van proefschriften is door de heisa over de Engelse vloedgolf aan de Vlaamse en Nederlandse universiteiten weer helemaal opgeflakkerd. Een vaak gehoord argument tegen een proefschrift in het Nederlands is dat het de academische carrière hindert. Maar is dat wel zo?

Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het helemaal niks zou uitmaken in welke taal je je proefschrift gemaakt hebt

Lees dit artikel


Da’s een goeie

Het merkwaardige elliptische gebruik van het adjectief
Auteur: Ludo Beheydt

De uitdrukking Da’s een goeie is allang populair en betekent volgens Van Dale dat een eraan voorafgaande uiting of geestigheid treffend of leuk gevonden wordt. Het is een uitdrukking die je nogal eens als reactie op een geslaagde mop hoort. Recent komt steeds vaker dit soort gebruik van het adjectief zonder bijbehorend zelfstandig naamwoord voor met heel wat andere adjectieven, zoals in Da’s een moeilijke of Da’s een lastige.

Hoeveel tijd brengt u hier gemiddeld jaarlijks door?
Da’s een moeilijke. Even nadenken … ik denk een week of acht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is daseengoeie_Neerlandia-1024x905.jpg

Alle leerlingen leesvaardig: een pure noodzaak!

Auteur: Kris Van den Branden

Leesvaardigheid blijkt in toenemende mate een probleemvaardigheid in het Nederlandstalig onderwijs. Internationale rapporten tonen een schrijnende achteruitgang en dus is leesvaardigheid een nieuwe prioriteit in het onderwijsbeleid. Zowel kwantitatief als kwalitatief is er meer inzet nodig om leesvaardigheid en leesplezier te bevorderen.

En dat voorlezen mag niet stoppen als het kind zelf heeft leren lezen. Het gaat liefst nog jarenlang door, ook op school


Waarom zegt een Nederlander Breton en een Vlaming Bretoen?

Intrigerende verschillen tussen Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands
Auteur: Frans Debrabandere

Van Dale noemt Bretoen en Bretoens Belgisch-Nederlands (BN) voor Breton(s). Logischer zou zijn: Breton(s) is Nederlands-Nederlands (NN) voor Bretoen(s). Alle Franse woorden op -on worden in het Nederlands – via Picardisch – woorden op –oen: citroen < citron, garnizoen < garnison, klaroen < (Oudfrans) claron, limoen < limon, pardoen ‘angelus'< pardon, rantsoen < rançon, ration, visioen < vision, Gillioen < Gillon, Salemoen < Salomon, Simoen < Simon.


Zij is met geen pen te beschrijven

Auteur: Amée Zoutberg

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Met-geen-pen_Neerlandia-1024x821.jpg

Op een zondagmiddag sleepte ik mijn vader de grote stad in om de mystieke boekenmarkt op de Dam te bezoeken. Terwijl hij wat rondsnuffelde tussen de zeldzame strips, viste ik Himmlers dagboek en Sartres overpeinzingen uit de plastic bakken. James Baldwin was zoals altijd uitverkocht. Uiteindelijk vonden mijn vingers een verkleurd en vergeten boekje. Wittgenstein.


Een goeie sigaar is altijd veel te kort

Het idioom van de tabaksgebruiker
Auteur: Marinus A. van den Broek

Hoewel W.F. Hermans al in 1991 zijn verhalenbundel De laatste roker presenteerde, is deze fictie tot nu toe geen werkelijkheid geworden, zij het dat het aantal consumenten van tabaksartikelen wel duidelijk verminderd is. Nu het tabaksgebruik gestaag afneemt, zal ook het desbetreffende jargon langzamerhand uit onze samenleving verdwijnen en voor de jongere generatie niet alleen onbekend maar dikwijls ook onbegrijpelijk worden. Wie kent dan nog de kettingroker of weet wat een neuswarmertje ‘kort pijpje’, bukshag of een rookie is?

Wie zijn geld wil zien schuiven,
rookt tabak en houdt duiven


Een online zomercursus, kan dat wel?

Een enorme sprong voorwaarts: hoe los je die belofte online in?
Auteurs: Ingrid Degraeve & Catherine Verguts

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Zomercursus_Neerlandia-1024x819.jpg

Wie van een vreemde taal zijn vak heeft gemaakt, weet hoe belangrijk een zomercursus is. Stel: je stdeert Koreaans in Leiden of Bulgaars in Gent. Een zomercursus in het land van je studieopject vormt het hoogtepunt van je stdieloopbaan en levert je in korte tijd een enorme sprong voorwaarts op.

Lees dit artikel


De schrikvraag

Wordt die-dat-wat één pot nat?
Auteurs: Mark Uytterhoeven & Peter Debrabandere

Horecazaken dat café is? Ik moest al flink nadenken, vooral tijdens de uren dat ik in mijn stamcafé doorbracht. In België is er een voetbalanalist dat nog bij PSV gespeeld heeft, en dat gebruikt die en dat precies verkeerd: de ploeg dat scoort, het doelpunt die valt.

Mark Uytterhoeven uit in De schrikvraag zijn verwondering of verbazing over een of andere taalontwikkeling. Peter Debrabandere legt uit waar de ontwikkeling vandaan komt en hoe we eventueel normatief tegen de ontwikkeling aan kunnen kijken.


Boek in de kijker

Kunstideologieën voor en na 1830
Eén Verenigd Koninkrijk bracht in artistiek opzicht geen nieuwe eigen identiteit
Door Emile Van Binnebeke

Hoe brandend actueel kan een proefschrift in de kunstgeschiedenis over een onderwerp uit de 19e eeuw zijn? Velen zullen zich achter de oren en op het hoofd krabben en moeite hebben een onderwerp te vinden. Toch is Anna Rademakers er met haar bij uitgeverij Verloren proefschrift Moederstad & vaderland: Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) wonderwel in geslaagd juist dat te doen. Niet dat in het huidige klimaat in de schilderswereld in België sprake is van een opleving van nationalistische gevoelens. Neen, een dergelijke tendens laat zich vandaag niet vaststellen. De discussie over identiteit daarentegen is razend actueel en woedt zowel in de cultuur als in de politiek.

Anna Rademakers, Moederstad en vaderland: Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk (1815-1839), Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2020, ISBN handelseditie 978 90 8704 839 6, digitale editie 978 94 034 2409 5. Prijs: € 29,-.

Kunst kon in de cultureel diverse samenstelling van dat nieuwe koninkrijk als bindmiddel voor een nieuwe identiteit dienen


Recensies

Portretten van oude meesters uit de Lage Landen
door Ludo Beheydt

Dominicus Lampsonius, Portretten van bekende schilders uit de Lage Landen (vertaald en toegelicht door Paul Claes & Leen Huet), Polis, Antwerpen, 2020, ISBN 978 94 6310 523 1, 165 pp. Prijs: € 20,-.


Verborgen schatten in de Akademie der Bildenden Künste
door Ludo Beheydt

Meesterwerken uit Wenen. Vlaamse en Hollandse meesters uit de Gemäldegalerie en het Kupferstichkabinett van de Akademie der bildenden Künste Wien., WBOOKS, Het Noordbrabants Museum, 2020, ISBN 978 94625 83757, 160 pp., Prijs: € 24,95


ANV

Vasthoudend en offervaardig: Zuidema versus Rudelsheim
Auteur: Frank Judo

Terwijl dit nummer van Neerlandia in productie was, op 10 september, was het honderd jaar geleden dat dr. Marten Rudelsheim door een gebrek aan medische zorg overleed. Ger Schmook schreef in 1971 over hem een biografisch artikel met een titel die nazindert: Uit Groot-Mokum gewerd ons een offervaardig flamingant. Sindsien werd het stil rond hem.

Marten Rudelsheim werd begraven op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof. Zijn graf werd in 1997 geruimd.


Bert van der Stoel (1949-2020)
De voorzitter van de landenafdeling Nederland, Bert van der Stoel, is overleden. Het ANV verliest een warm, enthousiast en betrokken lid. Bert van der Stoel werd in 2002 lid van het hoofdbestuur. Van 2007 tot en met 2010 was hij algemeen voorzitter. Naast zijn bestuurlijke inbreng was de goedlachse Bert van der Stoel oprecht geïnteresseerd in het welzijn van leden en collega-bestuurders en toonde hij zich inhoudelijk sterk betrokken bij de activiteiten van de vereniging. Bovenal was hij zorgzaam en loyaal tegenover de vereniging en haar leden. Op 1 februari 2020 woonde hij nog de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen bij. Niet lang daarna werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Bert van der Stoel overleed op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bergen op Zoom op vrijdag 3 juli 2020.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bert-van-der-Stoel-889x1024.jpg

Vlamingen en Nederlanders in coronatijd via Facebook verbonden
Verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders zal voor het ANV geen thema zijn voor een symposium, colloquium of congres, maar het onderwerp bleek uitermate geschikt te zijn om Vlamingen en Nederlanders hierover via het sociale medium Facebook met elkaar te verbinden. Op 29 juli 2020 interviewde Susan Hommerson van de landenafdeling Nederland Mick Matthys over zijn boek (en onderzoek) Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen. Het interview werd direct uitgezonden op Facebook, waarbij kijkers de gelegenheid kregen zich in het gesprek te mengen via de chat. Jur Limburg, ook bestuurder van de landenafdeling Nederland, hield de reacties in de gaten en legde vragen en opmerkingen aan kenner Mick Matthys voor. 
 
Hoewel het werk twee jaar geleden werd uitgegeven, bleek uit de hoeveelheid vragen, reacties en kritische opmerkingen dat veel Vlamingen en Nederlanders het thema nog altijd bijzonder interessant vinden. De kijkers leerden over de manier waarop we aan de twee kanten van de grens naar elkaar kijken en hoe formele omgangsvormen verschillen. Ook kwamen de verschillenen in vrouwenemancipatie langs en de meest gewaardeerde Hollandse lekkernijen in België. 
 
Een gesigneerd exemplaar van het boek is verloot onder de deelnemers van de prijsvraag: Hoe noem je Belgen die in Nederland wonen? Deze vraag was een suggestie van een luisteraar en lokte veel creatieve inzendingen uit. Van Kaasbelg tot Vlaminglander en Nedervlaander. Uiteindelijk heeft Patrick Averens uit Antwerpen het boek gewonnen. Door het succes van deze bijeenkomst zullen in de nabije toekomst nog dergelijke evenementen op Facebook georganiseerd worden. Kijk dit gesprek terug op YouTube.
(Jur Limburg)

Lezing over kunst in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
De landenafdeling Vlaanderen houdt op dinsdag 17 november een digitale lezing door Anna Rademakers over haar onderzoek en boek Vaderland & moederstad: Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839).

Regionaal congres Limburg 3.0 
De ANV-regio Beide Limburgen is voornemens een gespreksontmoeting te organiseren met afgevaardigden van het provinciale beleid en van de sectoren cultuur en onderwijs naar aanleiding van de recente nota Kader internationalisering: Vernieuwend verbinden over de grenzen heen van Nederlands Limburg.  Het evenement vindt plaats op zaterdag 31 oktober 2020 in Kasteel Amstenrade. Meer informatie bij anvlimburgen@telenet.be.

Kroniek

Nominaties tiende editie De Bronzen Uil
Stemmen voor de publieksprijs

Tijdens de allereerste literaire wandeling van Het Betere Boek op 30 augustus 2020 maakte Gents schepen van Cultuur Sami Souguir de genomineerde auteurs voor de tiende editie van de literaire debuutprijs De Bronzen Uil bekend. De winnaar ontvangt 10.000 euro en gaat samen met de publieksfavoriet op tournee in Vlaanderen en Nederland. Op 10 oktober 2020 weten we wie de winnaar is.

Zes genomineerden maken kans op 10.000 euro  
Dit jaar bestaat de jury van De Bronzen Uil uit Jos Geysels (voorzitter), Yasmine Allas, Majida Bellal, Sylvain Peeters, Wim van Gelder, Sofie Vandamme en Marnix Verplancke. Zij hadden de moeilijke opdracht om uit de 53 inzendingen zes genomineerden te kiezen. Na een lange deliberatie kwam de jury naar buiten met het volgende verdict (auteurs in alfabetische volgorde):

Frederik Willem Daem (BE) met Telkens van leven, De Bezige Bij 
Marije Langelaar (NL) met In het jaar van de rode os, De Arbeiderspers 
Machteld Siegmann (NL) met De kaalvreter, Ambo Anthos 
Max Temmerman (BE) met Coniferen, Borgerhoff&Lamberigts 
Chris Van Camp (BE) met De kus van Dabrowski, Manteau 
Kevin Van Vliet (NL) met Wolfsjong, Prometheus

Wie van hen de winnaar en de publieksfavoriet wordt, weten we op zaterdag 10 oktober 2020 na afloop van het festival Het Betere Boek in Gent. Naast de tournee in Vlaanderen en Nederland krijgen de laureaten ook een residentie en/of coachingtraject aangeboden.

Stemmen voor de publieksprijs
De website van het ANV is een van de platforms waar gestemd kan worden voor de Publieksprijs. Breng uw stem uit.


Marieke Lucas Rijneveld wint de International BookerPrize 
The Discomfort of Evening (De avond is ongemak) van schrijver Marieke Lucas Rijneveld (1991) en vertaler Michele Hutchison heeft als eerste Nederlandse titel de International Booker Prize gewonnen. De avond is ongemak is de debuutroman van Marieke Lucas Rijneveld. Het boek won in 2019 de ANV Debutantenprijs.  
De International Booker Prize wordt jaarlijks toegekend aan een vertaalde roman die verschijnt in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. De prijs erkent het essentiële werk van de vertaler. De geldprijs (£ 50.000) wordt gelijk verdeeld tussen auteur en vertaler.


Nieuwe Nederlandse ambassadeur in België
Pieter Jan Kleiweg de Zwaan is in augustus dit jaar begonnen als ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België. Eerder was Pieter Jan Kleiweg de Zwaan ambassadeur in Senegal. Voordat hij naar Brussel verhuisde, werkte hij in Den Haag als plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kroniek-ambassadeur-PJ-Kleiweg-de-Zwaan.png
Pieter Jan Kleiweg de Zwaan

Vlaams-Nederlandse handelsdag digitaal 2020 
Op maandag 12 oktober 2020 wordt voor de vijfde keer op rij de Vlaams-Nederlandse handelsdag georganiseerd. Deze editie is digitaal vanwege COVID-19 en de door de overheden genomen coronamaatregelen. Het doel van deze digitale editie van de Vlaams-Nederlandse handelsdag blijft gericht op het stimuleren van grensoverschrijdend zakendoen van Vlaamse en Nederlandse ondernemers. Professor Hans Crijns (Vlerick Business School) zal de inleidende toespraak houden: Ondernemerschap in de lage landen: elk nadeel heeft zijn voordeel. Zoals ieder jaar zijn er sessies waarin deelnemende bedrijven met elkaar in contact worden gebracht om zo mogelijk de eerste zakelijke afspraken te maken. Meer informatie: vlaamsnederlandsehandelsdag2020.b2match.io. 
Meer informatie


Jan Roukens (1937-2020) 
Liesbeth Koenen (1958-2020)Tanneke Schoonheim (1965-2020), naamkundige, etymoloog, lexicoloog
Veel te jong en totaal onverwacht overleed op 25 augustus enkele dagen voor haar 55e verjaardag Tannetje Hendrika Schoonheim. Ze laat het Instituut voor de Nederlandse Taal in diepe verslagenheid achter.
(Dick Wortel)

Proemen is nog nooit
gien brand van kommen,
zee opa Warning altied

[/section]

Naar inhoudsopgave 2020/2

Naar boven