Neerlandia

Inhoud nummer 3 2021 | jaargang 125

Die mei plezant willen wij planten
’t Is nu den tijd, zodat behoort,
Men ziet nu vreugd aan allen kanten,
De vogelkens zingen met zoet akkoord


Woord vooraf

Samen sportieve successen boeken
hoofdredacteur Peter Debrabandere

Op 8 augustus 2021 won de nieuwe Nederlander Abdi Nageeye een zilveren medaille en won de nieuwe Vlaming Bashir Abdi een bronzen medaille op de olympische marathon in het Japanse Sapporo. Abdi Nageeye en Bashir Abdi zijn allebei in 1989 in Mogadishu (Somalië) geboren. Beiden zijn op jonge leeftijd hun land ontvlucht. Nageeye kwam in Nederland terecht, Abdi in Vlaanderen. Bijzonder is dat Nageeye en Abdi traininspartners en vrienden zijn. Twee atleten met een migratieachtergrond, een nieuwe Nederlander en een nieuwe Vlaming, die elkaar tijdens een internationale wedstrijd aanmoedigen. Dat is een wel heel speciale vorm van Nederlands-Vlaamse samenwerking.

En zo kom ik bij de gedachte dat Nederland en Vlaanderen ook op hoger niveau wellicht voordelen zouden kunnen halen bij een intensere samenwerking in de sport.


De dichter des Vaderlands in Nederland

Arno Kuipers

In 1999 werd Gerrit Komrij via een speciale uitzending op tv door het Nederlandse publiek verkozen tot de allereerste Nederlandse Dichter des Vaderlands (DDV). Het dichterschap des vaderlands in Nederland is steeds meer uitgegroeid tot een instituut, een zeer symbolisch instituut weliswaar, maar de DDV van dienst is wel een steeds sterker iemand geworden naar wie wordt geluisterd.


De dichter des Vaderlands in België

Carl de Strycker

De eretitel Dichter des Vaderlands werd in 2014 voor het eerst toegekend aan Charles Ducal op initiatief van Franstalige en Nederlandstalige organisaties om als literair uitwisselingsprogramma elkaars dichters te leren kennen. Daarnaast heeft het project de ambitie om te onderzoeken of poëzie ook een rol kan spelen in het maatschappelijk debat. De gedichten worden in de drie landstalen ter beschikking gesteld.


Van Raden Saleh tot Lee Man Fong

Indische en Indonesische schilders: hier vergeten, elders geroemd
René de Visser

Abram Salm (1801-1876), Gezicht op de Solo rivier, Java, olieverf op paneel, 32 x 44 cm | Foto Zeeuws Veilinghuis

Indische en Indonesische schilderijen zijn momenteel zeer gewild bij internationale verzamelaars. Zelfs zo, dat deze kunst de laatste jaren regelmatig de hoogste veilinguitslagen in Nederland voor zich opeiste. Toch is deze kunst relatief onbekend. Vraag de gemiddelde Nederlander of Vlaming voorbeelden van deze kunstenaars te noemen en velen zullen het antwoord schuldig moeten blijven.
In dit artikel worden schilderijen besproken die gemaakt zijn door Europese kunstenaars die zich in het voormalig Nederlands Indië of Indonesië vestigden (vanaf de 19e eeuw) en enkele moderne Indonesische kunstenaars.


Moeder, waarom lezen wij?

Het belang van begrijpend lezen in een digitale wereld
Mitte Schroeven

Het gaat niet goed met het begrijpend lezen bij Vlaamse en Nederlandse jongeren. Dat blijkt uit de resultaten van het PIRLS-onderzoek en uit de scores voor leesvaardigheid van de PISA-test in 2016. Maar hoe belangrijk is begrijpend lezen nog vandaag de dag? Hebben de ‘digital natives’ niet genoeg aan specifieke 21e-eeuwse vaardigheden zoals mediawijsheid en informatievaardigheden om online hun weg te vinden? Wat is het belang van begrijpend lezen in een digitale wereld? We zoeken de oorzaken van de achteruitgang en mogelijke oplossingen.

Al te vaak gaat men ervan uit dat jongeren zich sowieso als een vis in het water voelen online

Lees dit artikel


Reizen tot de dood erop volgt

Alexandrine Tinne, Nederlandse ontdekkingsreizigster in Afrika
Bonny Wassing

Samen met haar moeder Henriëtte heeft Alexandrine ‘Alexine’ Tinne (1835-1869) al snel de smaak van het reizen naar exotische oorden te pakken. Zo zoekt ze naar de bron van de Nijl en is ze de eerste westerse vrouw die tot diep in Centraal-Afrika doordringt. Als een van de rijkste vrouwen van haar tijd reist ze wel in stijl: ze huurt de enige stoomboot van Afrika en neemt haar persoonlijke bedienden mee. Ze reist in een karavaan met een honderdtal kamelen, die haar luxe huisraad dragen, tientallen ezels, die het muntgeld meezeulen, en een klein leger om alles te beschermen. In de woestijn van Libië wordt hun kamp overvallen en wordt Alexandrine vermoord.

Dit is deel 5 in de reeks Als de Lage Landen te klein zijn.

Alexandrine Tinne (1835-1869). Circa 1855-1860 gefotografeerd door Robert Jefferson Bingham (1825-1875), Parijs; reproductie uit 1874 door Maurtis Verveer (1817-1903), Den Haag | Bron: wikipedia.org/wiki/alexandrine_tinne


Nederlandse kunstenares Fré Cohen groeide op in Antwerpen

Alice Roegholt

De grafische kunstenares Fré Cohen komt voor in de rij van de duizend belangrijkste vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Haar werk is beroemd. Menig museum in Nederland heeft werk van haar in de collectie, evenals het Museum of Modern Art (MOPMA) in New York. Minder bekend is dat zij in haar jeugd vijf jaar in België heeft gewoond en daardoor zeker beïnvloed is.
Haar werk is dusdanig interessant dat het Museum Het schip een overzichtsexpositie inricht, waarin alle facetten van haar werk aan bod komen.

Lees dit artikel


De meetlat van Van Dis

Brommer op zee op de leesplank
Marnix Verplancke

Ruth Joos en Wilfried de Jong tijdens een uitzending van Brommer op zee (VPRO)

Wat hadden we er lang naar uitgekeken, naar die eerste aflevering van het nieuwe boekenprogramma Brommer op zee, een beetje zoals vroeger, toen we nog in Sinterklaas geloofden, niet konden wachten om de hele wereld te krijgen en we op de ochtend van 6 december toch een beetje teleurgesteld naar onze cadeautjes zaten te kijken. Ach, het viel wel mee natuurlijk, maar in plaats van de gevraagde LEGO-brandweerboot hadden we een brandweerwagen gekregen. En die chocolade, proefde die niet wat raar? Al te hoge verwachtingen worden bijna nooit ingelost. Wie in Nederland of Vlaanderen een boekenprogramma maakt, wordt steevast naast de meetlat VanDis-Brands gelegd. Doorstaat Brommer op zee de test?

Dat moest anders, beseften zij gelukkig, waardoor het niveau de volgende afleveringen stijl omhoog ging


Nederlands-Vlaams vuurwerk op het WK wielrennen op de weg

De concurrentie tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel
Wiep Idzenga

Als zondag 26 september aanstaande op de Grote Markt van Antwerpen het startschot klinkt voor het WK op de weg voor mannen, zullen de ogen vooral gericht zijn op twee van de bijna tweehonderd deelnemers. Twee jongens uit de Kempen, twee renners die al bijna twintig jaar de degens kruisen, eerst alleen in de cross, de laatste jaren ook op de weg.

Jarenlang was Wout tevreden geweest als hij de achterstand op de Nederlander rond een minuut kon houden

Wiep Idzenga, Het duel: De titanenstrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert,
Ambo | Anthos Uitgevers, Amsterdam, 2021,
ISBN 978 90 263 5612 4.
Prijs: E 20,-.


Ambassadeur voor culturele toenadering

Het onpolitieke Groot-Nederland van Piet van Hees
Leen Dorsman

Pieter van Hees | Foto © Tom Cobbaert

Er zijn weinig historici in Nederland die zich zo verbonden voelden met Vlaanderen als de onlangs overleden Pieter van Hees (1937-2021). Zijn – kritische – belangstelling voor het lot van Vlaanderen en België dateerde al uit zijn Utrechtse studietijd, toen hij als student geschiedenis werd aangesteld om onder meer het tientallen meters strekkende archief van de vermaarde historicus Pieter Geyl te ordenen. In dezelfde periode schreef hij zijn doctoraalscriptie over de Vlaamse beweging en de strijd om een Vlaamse Hogeschool (1890-1914). Daarmee zijn de twee grote thema’s uit het omvanrijke oeuvre van Pieter van Hees gegeven: Pieter Geyl en de Vlaamse Beweging. Twee thema’s die samenkwamen in een grote belangstelling voor met name de Groot-Nederlandse Gedachte.

Hij heeft geprobeerd een van politiek ontdane versie van Groot-Nederlands denken te presenteren


Leuk of plezant

Frans Debrabandere

Die mei plezant willen wij planten
’t Is nu den tijd, zodat behoort,
Men ziet nu vreugd aan allen kanten,
De vogelkens zingen met zoet akkoord.

Leuk met de betekenis ‘amusant, knap, aangenaam’ is van oorsprong Noord-Nederlands. De Vlaamse tegenhanger van leuk is plezant. Van Dale omschrijft het als ‘plezierig, vrolijk, opgewekt, lustig’.


Jan met de korte achternaam

Spot- en bijnamen in het Nederlands
Marinus A. van den Broek

What’s in a name? Met deze vraag geeft de heldin in Shakespears Romeo and Juliet te kennen dat zij een naam niet belangrijk vindt, maar dat het haar gaat om de persoon die erachter zit. Toch zijn namen wel degelijk van belang, omdat ze de drager ervan enerzijds als individu van anderen onderscheiden, anderzijds hem juist als tot een bepaalde groep behorend identificeren. Een individualiserende functie bezitten vooral de bijnamen, die hun oorsprong meestal vinden in karaktertrekken, kwaliteiten, gewoonten of uiterlijke bijzonderheden. Ze kunnen zowel een positieve als een negatieve lading bezitten. In het laatste geval spreken we dan van scheld-, schimp- of spotnamen.

Hans Liefrinck (1538-1599), De hennentaster, houtsnede – De hennentaster is de basis van de schertsende benaming Jan hen, voor een verwijfde man, een sul die zich met vrouwelijke huisarbeid bezighoudt. Zie hierover ook: ensie.nl.
Bron: dams.antwerpen.be | PK.OP.18926,
Collectie Stad Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

IJzeren discipline was het handelsmerk van voetbaltrainer Rinus Michels, die daarom bij zijn pupillen De generaal heette


Meertaligheid als uitgangspunt

Pieter Muysken, inernationaal gewaardeerd taalkundige
Hans Bennis

Op 6 april van dit jaar overleed Pieter Muysken (1950-2021) na een kort ziekbed, enkele dagen voor zijn 71e verjaardag. Pieter was zonder twijfel de meest veelzijdige en invloedrijke taalkundige van zijn generatie in Nederland. Hij was gefascineerd door taal en het maakte hem niet uit welke taal of welk aspect van de taal. Hij schreef net zo gemakkelijk over de grammatica van Zuid-Amerikaanse talen als over de sociolinguïstische situatie in achterstandswijken in Utrecht. Al die aspecten van taal brachten hem inzichten in het wezen van de taal en de rol van taal in de samenleving. Taaldiversiteit, taalvergelijking, taalcontact en meertaligheid zijn sleutelbegrippen in het werk van Pieter Muysken.

Pieter Muysken (1950-2021) | Bron: nemokennislink.nl

Het was altijd aangenaam en inspirerend om met hem te praten, ook al zat hij daarbij onder tafel of had hij zijn ogen gesloten


Geheugenknoop, kennisgebrek, verstrooidheid of nonchalance?

Meerdere verklaringen voor fout gespelde werkwoordvormen
Peter Debrabandere & Dominiek Sandra

Op begrip kunnen fouten tegen de regels van de werkwoordspelling niet rekenen. Integendeel, voor velen zijn het taalfouten van het zwaarse type. Ze hebben ook hun eigen naam en worden geassocieerd met domheid en nonchalance. Niet geheel ten onrechte, al belemmert het stigma het zicht op belangrijke aspecten van ons leervermogen.

Er is een verschil tussen hoe we denken te schrijven en hoe we effectief schrijven

Lees dit artikel


Afrikaans, eenders en tog verrassend anders

Alet Cloete

Die eerste twaalf dele van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
Bron: abebooks.com

Die verskyning van Deel XVI van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) vroeër vanjaar is ’n waterskeidingsoomblik in die geskiedenis van dié historiese projek waarmee daar reeds in 1926 begin is. Deel XVI is die derde en laaste deel van die letter S en ook die laaste woordeboekdeel wat in boekvorm verskyn. Dele van T tot Z sal slegs aanlyn gepubliseer word. Terselfdertyd is Deel XVI die eerste deel wat binne die raamwerk van die nuwe tienjaarplan vir die alfabetiese voltooiing van die woordeboek verskyn. Sou dié ideaal bereik word – en alle aanduidings is dat die WAT op koers is om dit wél te vermag – plaas dit die WAT stewig naas ander meerdelige grotes soos die Woordenboek der Nederlandsche Taal en die Oxford English Dictionary.  

Afrikaans se posisie is egter nie so veilig nie


De schrikvraag

Zal heten noemen heten?
Mark Uytterhoeven & Peter Debrabandere

Mark Uytterhoeven uit in De schrikvraag zijn verwondering of verbazing over een of andere taalontwikkeling. Peter Debrabandere legt uit waar de ontwikkeling vandaan komt en hoe we eventueel normatief tegen de ontwikkeling aan kunnen kijken.

“Hoe noemt die ene met die haak?”, vroeg een klein meisje na de vertoning van een Disneyfilm aan een van de Nederlandse stemactrices op het podium. De dame gaf een wel zeer algemene uitleg over de film. Ik wachtte tot na de vragenronde en stapte op de stemactrice af: “U wist niet waar u kruipen moest bij die vraag over de man met de haak.” – “Néé, wat bedoelde dat meisje nou?” – “Met hoe noemt bedoelde ze hoe heet.” – “Néé, echt waar?” 

Is de opmars van noemen voor heten in Vlaanderen nog te stuiten? Het rare is dat we in de centrumdialecten een halve eeuw geleden altijd heten hebben gezegd, weliswaar met een andere klinker in de beginlettergreep. Maar noemen

Op Facebook is er een community met de naam Het Verschil Tussen Noemen en Heten. Daar kan iedereen die het wil, tekst en afbeeldingen posten over dit onderwerp, zoals deze afbeelding.

Je zult een Nederlander nooit ‘Hij noemt Franciscus’ horen zeggen


ANV

De les van P.J. de Kanter
Frank Judo 

Toen het ANV nog aan de Jan van Nassaustraat huisde, werden links en rechts muren gesierd door statige portretten van niet minder statige heren die een tijdlang voorzitter van de vereniging waren geweest. Onze huidige behuizing leent zich minder tot een dergelijke aankleding en misschien is het wel daarom dat we ons niet zo heel vaak afvragen wat deze of gene voorzitter uit de lange geschiedenis van het ANV van de dingen zou hebben gedacht. 

Tot er een gelukkig toeval is, zoals toen de kleindochter van Pieter Johannes de Kanter, voorzitter tussen 1920 en 1940 en nadien erevoorzitter, enkele stukken uit de nalatenschap van haar grootvader aan het verenigingsarchief schonk. Je gaat je dan afvragen wie die man was, wat hem dreef en wat we van hem kunnen leren. 

Pieter Johannes de Kanter (1868-1953) was voorzitter van het ANV tussen 1920 en 1940. | Bron: iisg.nl


Feestelijke uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen 2020 op zaterdag 30 oktober 2021
De Visser-Neerlandiaprijs werd aan Herman Engels toegekend als beloning voor zijn inzet om de Vlaamse (romantische) klassieke muziek internationaal te verspreiden, waarmee hij een belangrijke rol vervult om de bekendheid van Vlaamse componisten te vergroten. 

De Visser-Neerlandiaprijs werd aan het Reynaertgenootschap toegekend uit waardering voor de onvermoeibare inzet van het genootschap om de Reynaert te laten leven in het Waasland en daarbuiten, en de wijze waarop het jaarboek Tiecelijn openstaat voor Noord en Zuid. 

De uitreiking vindt plaats in:
AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen


Eerste editie 20 twintigers afgesloten
Corona heeft dan wel voor annuleringen en dus teleurstellingen gezorgd bij de twintigers, maar de groep is in het pauzejaar nog hechter geworden door intensief contact. Het was druk in de groepsapp en ook daarbuiten vond men elkaar.  

Maar op vrijdag 3 september 2021 was het dan eindelijk zo ver: het laatste weekend in Amsterdam, waar zo reikhalzend naar werd uitgekeken. Na een bezoek aan het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht met ontvangst door directeur Angelie Sens werd de groep ’s avonds gastvrij ontvangen in De Brakke Grond voor een Belgische bierproeverij. De volgende ochtend waren de twintigers zowaar weer heerlijk helder genoeg om hun volle aandacht te kunnen houden bij de lezing van Oscar Gelderblom, profileringshoogleraar Financiële Geschiedenis (Universiteit Utrecht), die sprak over De succesvolle invloed van Zuid-Nederlanders voor Amsterdam na hun vlucht tijdens de Val van Antwerpen. Uiteraard kon een stadswandeling daarna niet ontbreken om de sporen uit die periode na te gaan. Waar anders dan in het Vondelpark werd de bonte avond gevierd en op zondagochtend zette Jaap van Berkel de allerlaatste puntjes op de i met zijn interactieve presentatie over etiquette en placering in Nederland en Vlaanderen. Jaap van Berkel is gastdocent omgangsvormen, presentatie en etiquette. Tot slot verzamelde de groep zich in De Balie voor een afsluitende lunch, waar vicevoorzitter Gui Van Gorp aan iedere deelnemer een getuigschrift uitreikte. En zo kwam er dan echt een einde aan de eerste, succesvolle editie van 20 twintigers.  

Twintigers, bedankt voor jullie enthousiaste deelname aan het programma. We hebben genoten van jullie. We zien elkaar weer op de reünie. Reinbert Flipse en Jurriaan Limburg waren als begeleiders onmisbaar voor het soepele verloop van alle weekenden. Een goede voorbereiding is het halve werk, maar in die andere helft moet het ter plaatse toch maar allemaal gebeuren. Heel veel dank daarvoor en heel graag tot de volgende editie in 2022!  

Vicevoorzitter Gui Van Gorp reikt de getuigschriften uit aan de twintigers

Kroniek

Nominaties De Bronzen Uil 2021

De Bronzen Uil is de Nederlandstalige literaire debuutprijs van Willemsfonds vzw en ANV om debuterende auteurs uit de Lage Landen een breed platform te bieden.  

De jury, bestaande uit Jos Geysels (voorzitter), Yasmine Allas, Majida Bellal, Sylvain Peeters, Wim Van Gelder, Sofie Vandamme en Marnix Verplancke, heeft zes boeken genomineerd, waarvan de schrijvers kans maken op het beeldje van de bronzen uil met de cheque van 10.000 euro. 

Het zijn: 
Confrontaties van Simone Atangana Bekono, 
Varkensribben van Amarylis De Gryse, 
De geschiedenis van mijn seksualiteit van Tobi Lakmaker, 
De Grijzen van Vincent Merjenberg, 
De hemel is altijd paars van Sholeh Rezazadeh, 
Lijn van wee en wens van Caro Van Thuyne.  

Stemmen voor de Publieksprijs 
Vanaf nu gaan ook op meerdere websites stemplatforms open waarop lezers kunnen stemmen op hun favoriet voor de Publieksprijs. De verschillende stemplatforms staan garant voor grotere objectiviteit, omdat ze elk een eigen aandeel in het aantal stemmen hebben. Ook de website van het ANV (anv.nl) is een stemplatform voor ANV-leden, lezers uit Nederland en lezers die stemmen namens een bibliotheek of leesclub. De stemming sluit op 6 oktober 2021. 

Recensies van genomineerde boeken 
Op het Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek De Reactor staan recensies van alle genomineerde titels. 

Bekendmaking winnaars en uitreiking 
Op zaterdag 9 oktober 2021 zullen op het festival Het Betere Boek in de Minardschouwburg in Gent de winnaar van De Bronzen Uil en de winnaar van de Publieksprijs bekend worden gemaakt en zullen de prijzen worden overhandigd. 


Lisa Loeb de slimste | Wat weet je over haar naam?
Frans Debrabandere
Ook Vlamingen kijken graag naar De slimste mens op NPO2. De finale was uiterst boeiend. Twee sympathieke mannen, Joost en Bram, en de topkandidate Lisa streden om de eerste plaats. Eigenlijk hadden ze het alle drie verdiend of kunnen verdienen. Ten slotte had Bram luttele seconden meer gehaald dan Lisa. Maar in de finale overtroefde Lisa de rivaal genadeloos door haar weergaloze feitenkennis. Maar het klonk me telkens weer vreemd in de oren als Philip Freriks haar Lisa Loep noemde. Hij had Leup moeten zeggen. Loeb is namelijk een Duitse naam, een andere spelling voor Löb, zoals je Goethe ook Göthe kunt spellen en Haendel ook HändelLöb of Loeb is een dialectische variant van Löwe ‘leeuw’. 


Nominaties Taalboekenprijs 2021

De Taalboekenprijs is een onderscheiding voor het beste boek over (de Nederlandse) taal, die wordt uitgereikt door Onze Taal, Trouw en ANV om de aandacht voor het goede taalboek te bevorderen. 

De jury, bestaande uit Nelleke Noordervliet (voorzitter), Ton den Boon, Peter Debrabandere, Vibeke Roeper en Geertje Slangen, heeft vijf boeken genomineerd, waarvan de schrijvers kans maken op het prijzenbedrag van 3000 euro. 

Het zijn: 
Alles begint met A van Diedrik van der Wal, 
Buurtaal: Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland van Miet Ooms, 
Helder mij even op: De beste WoordHoeken uit NRC van Ewoud Sanders, 
Het taaldier mens: Over de oorsprong, geschiedenis en gebruik van taal van Jan Pekelder, 
Taalwetten maken en vinden: Het ontstaan van het Standaardnederlands van Nicoline van der Sijs.  

Bekendmaking winnaar en uitreiking 
De bekendmaking van de winnaar en de overhandiging van de prijs is op zaterdag 2 oktober 2021 aan het begin van de Week van het Nederlands


De koloniën van weldadigheid op de UNESCO-werelderfgoedlijst
De Koloniën van Weldadigheid – Wortel-Kolonie in Vlaanderen en Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord in Nederland – zijn ingeschreven op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Die beslissing nam het Werelderfgoedcomité op 26 juli 2021 tijdens een internationale conventie in Fuzhou (China). Het Werelderfgoedcomité heeft de Koloniën van Weldadigheid erkend als getuigen van een uitzonderlijk, ingrijpend en grootschalig sociaal experiment van armoedebestrijding door inrichting van binnenlandse landbouwkoloniën in afgelegen gebieden. De Koloniën van Weldadigheid zijn gesticht aan het begin van de 19e eeuw in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I. De erkenning is de kers op de taart van de jarenlange inspanningen en samenwerking tussen twee landen, vier provincies, acht lokale besturen, het agentschap Onroerend Erfgoed, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Stichting Kempens Landschap en tal van andere partners. Bijzonder is dat de Koloniën van Weldadigheid het eerste werelderfgoed zijn dat niet door een rijksoverheid is voorbereid. Het zijn de gebieden zelf – onder verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe en Kempens Landschap – die het dossier hebben opgebouwd. 

Bewakerswoning, kolonie 12-13, Wortel | Bron: commons.wikimedia.org

Boek in de kijker

Toch nog een canon?
Het pantheon van de Vlaamse en Nederlandse kunst
Ludo Beheydt

Wie vandaag nog een canon durft te publiceren, wordt overladen met alle zonden van Israël. Een canon zou een ideologische exclusie-instrument zijn, een nationalistisch propagandamiddel en een blijk van ouderwetse classificatiedrang. Dat zo’n eenzijdige kijk op een canon ten enenmale onbillijk is, wordt meesterlijk geïllustreerd door de publicatie van de CODART Canon.

Wat deze canon vooral bewijst, is de rijkdom, de diversiteit en de artistieke excellentie van de kunst van de Nederlanden

CODART, 100 meesterwerken Nederlandse en Vlaamse kunst 1350-1750 (CODART Canon), Lannoo, Tielt, 2021, ISBN 978 94 014 7399 6
220 pp. Prijs: E 29,99


Recensies

Hoogmoed zonder val
Vincent Stuers deelbiografie van Frantz van Dorpe
Frank Judo

Zijn inzet voor de Benelux-gedachte was grenzeloos

Vincent Stuer, Hoogmoed: Van Verdinaso tot Verzet, Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 2021, ISBN 978 94 639 3514 2, 311 pp., E 27,99


Taal in stukjes gevallen

Ludo Beheydt

Hij wil de lezer aan het denken zetten over dat unieke instrument dat de taalgebruiker bij voortduring spontaan en achteloos hanteert

Jan Pekelder, Het taaldier mens: over de oorsprong, de geschiedenis en het gebruik van taal, Uitgeverij Lias, Amsterdam, 2020, ISBN 978 90 8803 108 3, 176 pp. Prijs: E 17,50

De stukken zijn evenzovele bewijzen dat taal in haar compleze alomtegenwoordigheid als studieobject meer aandacht moet krijgen

Wim Coudenys (red.), Taal en de wereld, Universitaire Pers Leuven, 2020, ISBN 978 94 6270 213 4, 204 pp. Prijs: E 25,-


Vogelnamen
Frans Debrabandere

Toine Andernach, Baardmans & Boterkontje: De vogel en zijn naam, Noordboek, Gorredijk, 2021, ISBN 978 90 5615 693 0, 128 pp. Prijs: E 17,50.


De Dijkgraaf van Cadzand
was geestig en plezan
t.
Ha! Geestig en plezant

Naar inhoudsopgave 2021/2

Naar boven