Neerlandia

Auteursrichtlijnen recensie of signalement

Teksten en afbeeldingen die u ter publicatie in Neerlandia aanbiedt, stuurt u naar Peter Debrabandere (hoofdredacteur). Teksten schrijft u bij voorkeur met Microsoft Word en stuurt u op als Word-bestand (niet als pdf). Afbeeldingen kunt u opsturen als afzonderlijke bestanden in de bijlage bij een e‑mail of met WeTransfer (https://wetransfer.com). Plaats uw afbeeldingen niet in het tekstbestand (Word).

U krijgt enkele auteursexemplaren na de verschijning van het nummer met uw recensie of signalement erin. U kunt het adres waarnaar u de auteursexemplaren wilt laten verzenden, opgeven bij Jenny Bleijenberg (redactiesecretaris).

Schrijft u een recensie of signalement op verzoek van of na overleg met de redactie, dan kunt u zich het beste strikt aan een absoluut maximum van 1000 woorden houden voor een recensie of van 250 woorden voor een signalement. Het opgegeven aantal woorden staat nauw in verband met het aantal pagina’s dat de redactie aan de tekst wil besteden.

De redactie heeft het recht uw recensie of signalement in te korten of anderszins aan te passen. De redactie ziet erop toe dat bijdragen geschreven zijn in Standaardnederlands voor het hele taalgebied, d.w.z. dat Belgisch-Nederlandse of Nederlands-Nederlandse varianten vervangen kunnen worden door varianten die in het hele Nederlandse taalgebied gebruikelijk zijn en begrepen worden.

Vormgeving en inhoud

 1. Boven elk stuk plaatst u één kop. Bij recensies die meerdere pagina’s beslaan, is het ook mogelijk om een bovenkop en een onderkop te kiezen.
 2. U kunt tussenkopjes plaatsen in een recensie, maar dat is geen absolute noodzaak.
 3. Het is aanbevolen om één of twee streamers [1] in uw tekst te plaatsen.
 4. Onder de recensie of het signalement plaatst u het bibliografische adres van het gerecenseerde of gesignaleerde werk: auteursnaam of auteursnamen, titel (en eventueel ook ondertitel), uitgeverij, plaats van uitgave, jaar van uitgave, ISBN-nummer, aantal pagina’s en prijs.
 5. Onder het bibliografisch adres plaatst u een beknopte biografische notitie (biootje)[2] van maximaal 25 woorden.
 6. Een bibliografie (volgens het APA-systeem) is alleen gewenst als u die echt nodig hebt om uw betoog te schragen. Als het zonder bibliografie of literatuurlijst kan, dan liefst zonder. Kan de recensie echt niet zonder bibliografie, hou het dan op een beperkte lijst van enkele titels.
 7. Voetnoten kunnen het beste vermeden worden. Als de informatie die u in een voetnoot zou willen plaatsen, probleemloos in de tekst zelf ondergebracht kan worden of gewoon weggelaten kan worden, dan verdient dat de voorkeur. Uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk.
 8. Een recensie over een werk van wetenschappelijke aard kunt u voor Neerlandia het beste als populairwetenschappelijke recensie schrijven. Dat wil zeggen dat u het aantal vaktermen tot het hoogst noodzakelijke beperkt en dat u termen die niet tot de woordenschat van de gemiddelde lezer behoren, het beste kunt toelichten.
 9. Webadressen en e-mailadressen schrijft u als gewone tekst (zwart en niet onderstreept) en dus niet als hyperlink. Bijvoorbeeld: “http://www.anv.nl”.
 10. Cursivering (geen aanhalingstekens) past u toe op:
  – woorden, zinsstukken of hele zinnen die u als auteur wilt doen opvallen in de tekst;
  – titels van boeken, artikelen, films, liedjes, musicals, schilderijen …;
  – woorden en uitdrukkingen in de zelfnoemfunctie, d.w.z. het gebruik van een woord of een uitdrukking in een uitspraak over dat woord of die uitdrukking, bv. “Kaas heeft vier letters en drie klanken.” / “Het woord kaas heeft vier letters en drie klanken.”
 11. Dubbele aanhalingstekens (“…”) gebruikt u voor citaten. In een tekst waarin meermaals langere citaten (van drie regels of meer) voorkomen, plaatst u de citaten als afzonderlijke alinea’s met een insprong aan de linkerkant in de tekst.
 12. Enkele aanhalingstekens (‘…’) gebruikt u voor:
  – een citaat binnen een citaat, zodat het gehele citaat tussen dubbele aanhalingstekens staat en het ingebedde citaat tussen enkele aanhalingstekens;
  – een verbijzondering, d.w.z. het gebruik van een woord of uitdrukking met een knipoog of in ironische zin, zodat de lezer doorheeft dat u er iets speciaals mee bedoelt, alsof u bij het spreken met uw vingers aanhalingstekens in de lucht zou maken;
  – de betekenis van een woord, bv. “In het Italiaans hebben deegwaren allerlei beeldende benamingen: farfalle ‘vlinders’, penne ‘pennen’, spaghetti ‘touwtjes’, linguine ‘tongetjes’.” / “Gluurder betekent ‘voyeur’.”
 13. Voor namen van personen, plaatsen, rivieren, kranten, tijdschriften, schepen, gebouwen, firma’s en dergelijke gebruikt u geen aanhalingstekens en geen cursivering. Bv. “In De Standaard las ik gister dat Eurobuildings het contract binnengehaald heeft om de Eiffeltoren te restaureren.”
 14. Als u afbeeldingen bij uw tekst kunt vinden of zoeken, dan kunt u die met uw tekst meesturen. Bij voorkeur vermeldt u in een bijschrift de volgende gegevens:
  – een beschrijving van wat op de afbeelding te zien is;
  – de bron: een boek met paginaverwijzing, een hyperlink naar een webpagina …
  – de rechthebbende (houder van het copyright/auteursrecht) of naam van de fotograaf;
  – toestemmingsgegevens volgens Creative Commons (bv. CC BY-SA 3.0), bv. te vinden bij afbeeldingen op Wikipedia.
 15. U kunt in uw tekst de gewenste plaats van een afbeelding aangeven met de naam van het afbeeldingsbestand en de bijschriftgegevens.
 16. Bij een recensie of een signalement is meestal de afbeelding van de cover van het gerecenseerde of gesignaleerde werk voldoende. Bij de afbeelding van een cover hoeft u geen bijschrift met bronvermelding te maken.

[1] Een streamer is een kort tekstje van enkele regels dat u in een groter letterkorps dan de gewone tekst tussen twee alinea’s in plaatst om extra aandacht van de lezer te trekken, om de lezer van het tijdschrift ertoe te verleiden het artikel te lezen. Gewoonlijk is een streamer een (vaak ingekorte) passage uit de artikeltekst.

[2] In zo’n biootje zegt u kort wat u beroepshalve doet en/of welke taak of taken u hebt in het verenigingsleven, in de maatschappelijke dienstverlening of iets vergelijkbaars. Een voorbeeld: “Jan Jansens doceert Nederlands aan de Rembrandthogeschool in Leiden en is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Oude Literatuur. Contact: jan.jansens@nvvol.nl.”