Neerlandia

Auteursrichtlijnen column

Teksten en afbeeldingen die u ter publicatie in Neerlandia aanbiedt, stuurt u naar Peter Debrabandere (hoofdredacteur). Teksten schrijft u bij voorkeur met Microsoft Word en stuurt u op als Word-bestand (niet als pdf). Afbeeldingen kunt u opsturen als afzonderlijke bestanden in de bijlage bij een e‑mail of met WeTransfer (https://wetransfer.com). Plaats uw afbeeldingen niet in het tekstbestand (Word).

U krijgt enkele auteursexemplaren na de verschijning van het nummer met uw column erin. U kunt het adres waarnaar u de auteursexemplaren wilt laten verzenden, opgeven bij Jenny Bleijenberg (redactiesecretaris).

Schrijft u een column op verzoek van of na overleg met de redactie, dan kunt u zich het beste strikt aan een absoluut maximum van 420 woorden houden. De column moet namelijk exact op één pagina passen.

De redactie heeft het recht uw artikel in te korten of anderszins aan te passen. De redactie ziet erop toe dat bijdragen geschreven zijn in Standaardnederlands voor het hele taalgebied, d.w.z. dat Belgisch-Nederlandse of Nederlands-Nederlandse varianten vervangen kunnen worden door varianten die in het hele Nederlandse taalgebied gebruikelijk zijn en begrepen worden.

Vormgeving en inhoud

 1. Boven een column plaatst u één kop.
 2. Een column krijgt geen lead[1].
 3. In een column kunt u tussenkopjes en één streamer[2] plaatsen.
 4. Onder de column plaatst u een beknopte biografische notitie (biootje)[3] van maximaal 25 woorden.
 5. Bij een column worden geen voetnoten en geen bibliografie geplaatst.
 6. Webadressen en e-mailadressen schrijft u als gewone tekst (zwart en niet onderstreept) en dus niet als hyperlink. Bijvoorbeeld: “http://www.anv.nl”.
 7. Cursivering (geen aanhalingstekens) past u toe op:
  – woorden, zinsstukken of hele zinnen die u als auteur wilt doen opvallen in de tekst;
  – titels van boeken, artikelen, films, liedjes, musicals, schilderijen …;
  – woorden en uitdrukkingen in de zelfnoemfunctie, d.w.z. het gebruik van een woord of een uitdrukking in een uitspraak over dat woord of die uitdrukking, bv. “Kaas heeft vier letters en drie klanken.” / “Het woord kaas heeft vier letters en drie klanken.”
 8. Dubbele aanhalingstekens (“…”) gebruikt u voor citaten. In een tekst waarin meermaals langere citaten (van drie regels of meer) voorkomen, plaatst u de citaten als afzonderlijke alinea’s met een insprong aan de linkerkant in de tekst.
 9. Enkele aanhalingstekens (‘…’) gebruikt u voor:
  – een citaat binnen een citaat, zodat het gehele citaat tussen dubbele aanhalingstekens staat en het ingebedde citaat tussen enkele aanhalingstekens;
  – een verbijzondering, d.w.z. het gebruik van een woord of uitdrukking met een knipoog of in ironische zin, zodat de lezer doorheeft dat u er iets speciaals mee bedoelt, alsof u bij het spreken met uw vingers aanhalingstekens in de lucht zou maken;
  – de betekenis van een woord, bv. “In het Italiaans hebben deegwaren allerlei beeldende benamingen: farfalle ‘vlinders’, penne ‘pennen’, spaghetti ‘touwtjes’, linguine ‘tongetjes’.” / “Gluurder betekent ‘voyeur’.”
 10. Voor namen van personen, plaatsen, rivieren, kranten, tijdschriften, schepen, gebouwen, firma’s en dergelijke gebruikt u geen aanhalingstekens en geen cursivering. Bv. “In De Standaard las ik gister dat Eurobuildings het contract binnengehaald heeft om de Eiffeltoren te restaureren.”
 11. U kunt één afbeelding bezorgen die thematisch bij de column past. Bij voorkeur vermeldt u in een bijschrift de volgende gegevens:
  – een beschrijving van wat op de afbeelding te zien is;
  – de bron: een boek met paginaverwijzing, een hyperlink naar een webpagina …
  – de rechthebbende (houder van het copyright/auteursrecht) of naam van de fotograaf;
  – toestemmingsgegevens volgens Creative Commons (bv. CC BY-SA 3.0), bv. te vinden bij afbeeldingen op Wikipedia.

Bezorgt u één foto van uzelf in close-up! Die wordt onder de column naast het biootje geplaatst.

[1] Een lead is de eerste alinea met een samenvatting van de belangrijkste informatie van een artikel.

[2] Een streamer is een kort tekstje van enkele regels dat u in een groter letterkorps dan de gewone tekst tussen twee alinea’s in plaatst om extra aandacht van de lezer te trekken, om de lezer van het tijdschrift ertoe te verleiden het artikel te lezen. Gewoonlijk is een streamer een (vaak ingekorte) passage uit de artikeltekst.

[3] In zo’n biootje zegt u kort wat u beroepshalve doet en/of welke taak of taken u hebt in het verenigingsleven, in de maatschappelijke dienstverlening of iets vergelijkbaars. Een voorbeeld: “Jan Jansens doceert Nederlands aan de Rembrandthogeschool in Leiden en is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Oude Literatuur. Contact: jan.jansens@nvvol.nl.”