Algemene Verordening Gegevens- bescherming

Wet per ingang 25 mei 2018

De besturen van de vereniging Algemeen-Nederlands Verbond, Stichting ANV-Fondsen en de Stichting ANV-Tijmen Knecht-Fonds hebben op vrijdag 18 mei 2018 een besluitenlijst vastgesteld om aan de nieuwe privacywet te kunnen voldoen. Met de persoonsgegevens van (bestuurs)leden, medewerkers, gasten bij activiteiten en evenementen, kandidaten voor prijzen, laureaten, deelnemers aan wedstrijden, auteurs, redacteuren, aanvragers voor subsidie en gasten van de Fundación Cultural Knecht-Drenth, zijn de besturen en het secretariaat altijd al zorgvuldig omgegaan, zo ook met het versturen van de digitale nieuwsbrief. De persoonsgegevens betreffen contactgegevens en, bij die dit bij aanmelding heeft vermeld, ook de geboortedatum. Met geboortedata kunnen wij de gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand schatten en de korting voor het jongerenlidmaatschap toepassen. De komende tijd zal aan te volgen procedures, bijvoorbeeld bij de procedure voor voordrachten van kandidaten voor de Visser-Neerlandiaprijzen, een handeling of mededeling worden toegevoegd met het oog op de AVG. Voor onze digitale nieuwsbrief hebben wij een actief aanmeldbeleid en hebben wij nooit zelf e-mailadressen toegevoegd tenzij het om leden gaat. Nieuwsbriefabonnees kunnen zich zelf afmelden voor de nieuwsbrief. Onze ledenlijst wordt niet verspreid, maar de adresgegevens moeten we sturen naar de drukker van ons tijdschrift Neerlandia om dit te kunnen versturen. Alleen de secretaris en de medewerkers hebben toegang tot de ledenlijst/ledenadministratie en verder is de lijst alleen in te zien door bestuursleden.  Ook zal de komende tijd worden geïnventariseerd of instellingen waarmee we samenwerken voldoen aan de AVG. Over een jaar zullen de besturen de besluitenlijst opnieuw behandelen om te verifiëren of alle besluiten zijn uitgevoerd en om eventueel de besluitenlijst te actualiseren.