Het ANV staat sinds 1895 voor de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Missie

Het ANV wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied bevorderen.

Doelstellingen

  • De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld
  • de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
  • het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

Bestuur

Wim van Gelder, voorzitter
Gui Van Gorp, vicevoorzitter
Frank Judo, secretaris
Bart van Raaij, penningmeester
Marilyn Haimé
Ria van Rompay
Paul Steegers
Luc Willems
Lita Wiggers

Organisatie

Het ANV heeft drie landenafdelingen:
Nederland, Vlaanderen, Kaapstad

en drie regio’s: Limburgen, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, Izegem.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

ANBI

Het ANV is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die de vereniging van de Belastingdienst openbaar moet maken, vindt u hier.