Het ANV staat sinds 1895 voor de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Missie

Het ANV wil het inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor de Nederlandstalige cultuur in ruimste zin bevorderen, met bijzondere aandacht voor de culturele banden tussen Nederland en Vlaanderen.

Doelstellingen

  • De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld
  • de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
  • het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

Bestuur

Jan Lonink, voorzitter
Willem Gijsels, vicevoorzitter
Ludwig Caluwé, secretaris
Bart van Raaij, penningmeester
Axel Buyse
Marilyn Haimé
Ria van Rompay
Paul Steegers
Lita Wiggers

Organisatie

Het ANV heeft drie landenafdelingen: Nederland, Vlaanderen, Kaapstad en drie regio’s: Limburgen, Izegem en Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

Bestuur afdeling Nederland

Jan Hoekema (voorzitter)
Marianne Elemans (secretaris)
Susan Hommerson

Bestuur afdeling Vlaanderen

Peter Jansen (voorzitter/secretaris)
Vincent Verouden (penningmeester)
Luk Draye
Remi Hauman

Bestuur afdeling Kaapstad (Zuid-Afrika)

Wium van Zijl (voorzitter)
Jelte Feenstra (vicevoorzitter)
Annemarie Adema (secretaris)
Frank Schuitemaker (penningmeester)
Gijs Dubbeld (2e penningmeester)

Regio beide Limburgen

Guido De Corte (secretaris)
Marc Waerebeke (penningmeester)
Truus Dickhaut-van den Berg
Jef Elsen
Jacques Jansen
Guy Willems

Regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Rudi Clemminck
Bruno de Laat
Ria Goossenaerts
Lieven Merlevede
Renaat Roels
Gui Verbelen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

ANBI

Het ANV is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die de vereniging van de Belastingdienst openbaar moet maken, vindt u hier.