Website Wikiscripta Neerlandica II online

Wie geïnteresseerd is in onze taalgeschiedenis en zich daarin wil verdiepen en tegelijkertijd wil bijdragen aan de geschiedschrijving van de Nederlandse taal, is van harte welkom als burgerwetenschapper van het digitaliseringsproject Wikiscripta Neerlandica II. Dit project richt zich op minder bekende en minder formele bronnen, zoals dagboeken, brieven en reisverslagen van gewone mannen en vrouwen, die nooit de ambitie hadden om in latere eeuwen gelezen te worden. Deze bronnen leren ons bijvoorbeeld veel over hoe het Nederlands in het verleden moet hebben geklonken: hun taalgebruik staat vaak dichter bij de alledaagse spreektaal. Maar eerst moeten de gedigitaliseerde handgeschreven teksten worden getranscribeerd. Daar zijn vrijwilligers voor nodig. Iedereen met een passie voor taal en/of geschiedenis komt in aanmerking. Er worden uiteenlopende bronnen voor transcriptie aangeboden, bijvoorbeeld uit een collectie Vlaamse en Zeeuwse armenbrieven uit de 19e eeuw en een reisverslag door 19e-eeuws Spanje van de Vlaamse componist François Auguste Gevaert. Je kan zelf je steentje bijdragen aan het lopende onderzoek door vrijwilliger te worden bij Wikiscripta!  Voor de deelnemende vrijwilligers is het transcriberen van historische documenten een boeiende en uitdagende taak. Via de website kan je je aanmelden, waarop je meteen aan de slag kan gaan.

Wikiscripta Neerlandia II is een samenwerking van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Leiden en het ANV.

D. Heneman – Ukkel, 1891. Weldadigheidsbureel, OCMW-archief Veurne