Vicevoorzitter Willem Gijsels stelt zich voor

In de algemene vergadering van 2023 werd de Vlaming Willem Gijsels in het ANV-bestuur benoemd. Wie is Willem Gijsels en wat kunnen we van hem verwachten?

Opgegroeid in een katholiek Vlaams gezin in Lier volgde ik Latijn-wiskunde in de humaniora aan het Sint-Gummaruscollege en kreeg er o.a. les kreeg van de zoon van Gaston Durnez en de kleinzoon van Felix Timmermans. De Brasschaatse familie van mijn vader telde vooral ingenieurs, de Leuvense kant van mijn moeder bestond uit voornamelijk historici. Zo kreeg ik die twee onderscheiden werelden al met de paplepel binnen. Thuis ontvingen we zowel Spiegel Historiael als Natuur&Techniek. Mijn grootvader Willy Peremans was als professor oude geschiedenis verbonden aan de KU Leuven en als voorzitter van Vlaamse Leergangen (nu Academische Stichting Leuven, die in 2024 haar 100-jarige bestaan viert) betrokken bij Leuven-Vlaams. Hoewel ik erg geïnteresseerd was in het verleden, kwam toch de wiskunde bovendrijven. Het was de tijd van de eerste spaceshuttlevluchten, op tv was er de documentairereeks Cosmos en ik zag komeet Halley en zijn staart aan het firmament. Bovendien werkte het toen bindende toelatingsexamen burgerlijk ingenieur als een rode lap op mijn mathematisch eergevoel. Eenmaal geslaagd kon ik de opleiding toch niet laten liggen? Na een master aan de KU Leuven volgde een tweede master in engineering aan Rensselaer in de Verenigde Staten, dankzij beurzen van de Fulbright Commission for Educational Exchange en de Belgian American Educational Foundation. Later behaalde ik nog een postgraduaat in Telecommunicatie & Management aan de Universiteit Antwerpen. Na banen bij KU Leuven, Belgacom in Brussel en Esso in Antwerpen, ging ik aan de slag bij het Europees Octrooibureau (EPO) in Den Haag. Ik onderzoek en verleen er niet alleen Europese en wereldwijde patenten in de telecommarkt, maar ben er ook voorzitter in Oppositie (Europese patentrechtbank van eerste aanleg). Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en naast gezin en familie gaat mijn vrije tijd vooral (en misschien ter compensatie?) uit naar culturele activiteiten. Doordat ik als Vlaming in Nederland werk, zijn gemeenschappelijk cultureel erfgoed en grensoverstijgende samenwerking nooit ver weg. Hierdoor besef ik ook dat er veel is dat onze Lage Landen verbindt, niet alleen op het gebied van taal en cultuur, maar ook wat betreft economie en innovatie. De verschillen die er uiteraard zijn tussen Vlaanderen en Nederland, en die met vaste regelmaat het onderwerp vormen van een boek, heb ik in al die jaren voornamelijk als positief leren appreciëren. Daarom ben ik in het maatschappelijk leven ook actief op een manier die door Geert Bourgeois burgerdiplomatie werd genoemd, in verenigingen als de Orde van den Prince, de Vlaamse Tafel van Sociëteit De Witte, en KU Leuven Alumni chapter Nederland. Mijn vrouw Natasja is dan weer bestuurslid van de Belgische Vriendenkring in Den Haag. Mijn streven is om in het bestuur van het Algemeen-Nederland Verbond mee te helpen aan zingevende culturele beleving, aan het bevorderen van samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, en vooral aan het bij elkaar brengen van mensen rond de Nederlandse taal en de Nederlands-Vlaamse cultuur.

Willem Gijsels is vicevoorzitter van het ANV.
Contact: familiegijsels@gmail.com

Dit artikel werd gepubliceerd in Neerlandia 2024/1.