‘Vertalen in de Nederlanden’ wint Taalboekenprijs 2022

De Taalboekenprijs 2022 is toegekend aan Vertalen in de Nederlanden van de vertaalkundigen Theo Hermans, Cees Koster, Inger Leemans, Ton Naaijkens en Dirk Schoenaers. De prijs – 3000 euro en een oorkonde – werd op 1 oktober in de uitzending van De Taalstaat uitgereikt door juryvoorzitter Ton den Boon. Het is de vierde keer dat deze taalboekenprijs is toegekend.

Vertalen in de Nederlanden is een zeer complete geschiedschrijving van de vertaalpraktijk in de Lage Landen, vanaf de vroege Middeleeuwen tot nu. Het is voor het eerst dat dit brede onderwerp in één publicatie wordt beschreven.  De jury prees het boek om de deskundige aanpak, de volledigheid en de presentatie: “De vijf auteurs geven een caleidoscopisch en gedetailleerd beeld van de praktijk van het vertaalbedrijf, met alle actoren, gebeurtenissen en ontwikkelingen die er een bepalende rol in hebben gespeeld.”  
Lees het juryrapport
Lees het artikel in Trouw
Lees de recensie op de lage landen
Lees het artikel Lof van de vertaalwetenschap van Ton Naaijkens in Neerlandia 2018/2.

Genomineerden Taalboekenprijs 2022

Atlas van het dialect in Vlaanderen van Johan De Caluwe e.a. Een aantrekkelijk en onderhoudend overzichtswerk waarin een beeld wordt geschetst van de rijkdom van het zo gevarieerde dialectlandschap van Vlaanderen. (Lannoo)

Grote geschiedenis van de Nederlandse taal van Jelle Stegeman. Lijvige studie van hoe het Nederlands — grammatica, uitspraak en woordenschat — zich door de eeuwen heen gevormd heeft, en welke invloeden — volken, talen en gebeurtenissen — daar een rol bij hebben gespeeld. (Amsterdam University Press)

Tot in de puntjes … Praktische leestekengids van Miet Ooms. Naslagwerk over het gebruik van leestekens, van punten en komma’s tot smileys, maar tegelijkertijd een leesboek over de historie en ontwikkeling van onze interpunctie. (Sterck & De Vreese)

Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis van Dirk Schoenaers e.a. Vijf experts geven een beeld van de literaire en zakelijke vertaalpraktijk in de Lage Landen door de eeuwen heen, en de sociale en culturele achtergronden daarbij. (Boom)

Zeven talen in zeven dagen. Een avonturenboek van Gaston Dorren. Hoe tem je een nieuwe vreemde taal met je kennis van andere talen? Fries, Deens, Noors, Zweeds, Italiaans, Spaans en Portugees zijn makkelijker te doorzien zodra je wat beter gaat letten op grammatica en woordenschat. (Athenaeum—Polak & Van Gennep)

De Taalboekenprijs is een prijs voor het beste taalboek – een boek dat bedoeld is voor een breed publiek, en dat oorspronkelijk, goed geschreven en taalkundig relevant is. De prijs is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, dagblad Trouw en het ANV.