Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen aan Frits van Oostrom en Els Witte

In het Markiezenhof in Bergen op Zoom vond op 15 oktober 2022 de plechtigheid plaats van de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen aan prof. dr. Frits van Oostrom en prof. dr. Els Witte.

Foto Jo De Rammelaere

Maxim Februari onthulde in zijn laudatio enkele persoonlijke dingen van Frits van Oostrom, die hij weet omdat zij een jaar lang nauw hebben samengewerkt voor de Canon van Nederland.

“Als mij is gevraagd ter gelegenheid van de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs iets te zeggen over de voortreffelijkheid van professor doctor F.P. van Oostrom, dan is dat bepaald niet omdat ik de grootste kenner ben van zijn werk op het gebied van de Middeleeuwse letterkunde. Ik sta hier omdat ik verstand heb van zijn werkproces, de mysterieuze manier waarop hij dingen voor elkaar krijgt die een ander niet voor elkaar krijgt. Het is een talent dat mijns inziens, ondanks alle lof, toch nog steeds onderschat is in het wetenschappelijke, literaire en culturele leven van Nederland en Vlaanderen. En hoewel ook ik niet precies weet hoe dat talent functioneert, kan ik wel proberen het hier vandaag eens flink op waarde te schatten.”

Maxim Februari en Frits van Oostrom na de overhandiging van de Visser-Neerlandiaprijs | foto Jo De Rammelaere

Marita Mathijsen stelde in haar laudatio de vraag of er regels voor historici zijn op te stellen, geboden die elke student in de geschiedenis van buiten zou moeten leren. Zij zette de christelijke tien geboden om in geboden voor historici en ging vervolgens na of deze inderdaad toepasbaar zijn op het oeuvre van Els Witte.

“Ik denk dat Els Witte hier voor zichzelf nog een elfde gebod aan heeft toegevoegd: gij zult de tijd na uw emeritaat niet verdoen aan iets anders dan de beoefening van de geschiedenis. Na haar pensionering zijn er nog zeker een tiental boeken van haar alleen, een tiental samen met anderen, en vele artikelen verschenen. En juist daarbij zitten de boeken die van blijvende invloed zullen zijn. Wat dat betreft kunnen we nog verder gaan in de christelijke sfeer: Witte’s werk getuigt van de zeven deugden: prudentia, justitia, temperantia, fortitudo, fides, spes en caritas, dus wijsheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, vasthoudendheid, geloof, hoop en compassie.”

Els Witte en ANV-voorzitter Jan Lonink | foto Jo De Rammelaere

De laudatio van Marita Mathijsen werd uitgesproken door bestuurslid Lita Wiggers omdat zij onverwachts verhinderd was.

De prijzen, een oorkonde en een geldbedrag van 5000 euro, werden overhandigd door ANV-voorzitter Jan Lonink. Vicevoorzitter Gui van Gorp trad op als gastheer.

ANV-vicevoorzitter Gui van Gorp presenteerde de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen | foto Jo De Rammelaere

Het ensemble voor middeleeuwse muziek Aventure bracht in een klein concert het programma Reynaert die zal Reynaert blijven.

Aventure – ensemble voor middeleeuwse muziek | Foto Jo De Rammelaere

De laudatio’s zullen worden gepubliceerd in het decembernummer van het ANV-tijdschrift Neerlandia.