Prenten uit de Nederlanden in het Nationaal Museum in Belgrado

Wereldwijd is er groeiende belangstelling voor Vlaamse en Nederlandse prenten uit de vroegmoderne tijd. Dat blijkt maar weer eens uit de gelegenheidstentoonstelling die in het Nationaal Museum in Belgrado wordt gehouden van 20 oktober tot eind november 2019, onder de titel Beyond Boundaries. Conceptualizing Netherlandish Prints. Naar aanleiding van die tentoonstelling van 96 – vaak nooit eerder vertoonde – prenten uit de eigen collectie van het museum,  werd er van 21 tot 22 oktober ook een internationale conferentie georganiseerd over de esthetische, sociale en culturele invloed van de verspreiding van prenten uit de Nederlanden en de gelaagde betekenis ervan.

Neerlandiaredacteur Ludo Beheydt spreekt op conferentie
De conferentie werd geopend in aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur Gilles Beschoor Plug en de Belgische ambassadeur Koen Adam met een voordracht van Neerlandiaredacteur professor Ludo Beheydt onder de titel  A Semiotic Account of Netherlandish Prints – The Instagram of the Dawn of the Golden Age. Verdere bijdragen aan de conferentie van specialisten van over de hele wereld toonden de ‘grenzeloze’ invloed van prenten uit de Nederlanden onder meer op glasschildering, op de verspreiding van de Nederlandse en Vlaamse stijl, op de ontwikkeling van de emblemataliteratuur, op de Franse prentkunst, op de Russische ornamentatiestijl, op de religieuze Balkanschilderkunst en zelfs op de 17de-eeuwse Perzische schilderkunst. De conferentie werd een verbazende demonstratie van de Nederlandse culturele mobiliteit en een perfecte inleiding tot een bijzonder verfijnde en goed gedocumenteerde tentoonstelling in het museum, die werd georganiseerd door  Dr. Dragana Kovacic, Jelena Dergenc en Jasmina Novakovic. Over de prentkunst in de Nederlanden verschijnt er in Neerlandia 2020/1 een artikel van de hand van Ludo Beheydt.

Interview met Ludo Beheydt in de Servische krant Politika