Nieuws van het ANV

Toespraak gouverneur Theo Bovens op ANV-nieuwjaarsbijeenkomst

Op 26 januari 2019 was het ANV te gast in Kasteel Turnhout waar gouverneur Theo Bovens, Commissaris van de Koning Limburg, voor het ANV de nieuwjaarslezing hield. De tekst is gepubliceerd en is via onderstaande link te lezen. Toespraak gouverneur Bovens voor …

Meedoen als jury voor de ANV-Debutantenprijs 2019

Er zijn al 74 boeken ingezonden om mee te dingen naar de ANV-Debutantenprijs. De nominatiejury is al aan het lezen om drie titels te selecteren waaruit het publiek de winnaar kiest. Voorwaarden zijn: aanmelden voordat deze titels bekend worden gemaakt en ook …

Lespakket taalvarianten Nederlands voor het middelbaar onderwijs

Het ANV wil in deze tijd van toenemende internationalisering jongeren graag als onderdeel van hun culturele bagage iets meegeven over het ontstaan en het bestaan van varianten van het Nederlands buiten Europa. Denk dan bijvoorbeeld aan het Surinaams-Nederlands, het Caribisch-Nederlands en het …

Verslag ‘Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen’

Op de blog van Ons Erfdeel vzw staat een mooi verslag van het colloquium ‘Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen’ dat het ANV samen met de Beweging Vlaanderen-Europa vzw organiseerde op 1 december 2018 in Amsterdam. Lees dit verslag.

Website Wikiscripta Neerlandica II online

Wie geïnteresseerd is in onze taalgeschiedenis en zich daarin wil verdiepen en tegelijkertijd wil bijdragen aan de geschiedschrijving van de Nederlandse taal, is van harte welkom als burgerwetenschapper van het digitaliseringsproject Wikiscripta Neerlandica II. Dit project richt zich op minder bekende en …

Rubens in de nieuwe Neerlandia

Ook Neerlandia kan er niet omheen: de grote tentoonstelling over Rubens in Boijmans Van Beuningen. Het artikel staat zelfs online. Verder kunt u zich uitgebreid laten informeren over de Koloniën van Weldadigheid, door Nederland en Vlaanderen voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst, maakt …

Nieuwe editie wedstrijd voor scenarioschrijvers geopend

Het ANV stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De prijs voor de winnaar bedraagt 5000 euro. De wedstrijd staat open voor scenario’s van schrijvers van wie tenminste één scenario is verfilmd …

Lilian Sijbesma wint Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario 2018

Met haar scenario Onder de blote hemel heeft Lilian Sijbesma de Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario 2018 gewonnen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en een oorkonde en wordt op 28 september a.s. uitgereikt op het Nederlands Film Festival. Er waren in …

Onthulling standbeeld koning Willem I in Gent

De periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I (1815-1830) was voor Gent een periode van sterke economische opgang en culturele ontplooiing. Naast de oprichting van de universiteit, de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen en de impuls voor industrie, handel …