Nieuws van het ANV

Anna Rademakers nieuwe redacteur Neerlandia

De redactie van Neerlandia is uitgebreid met Anna Rademakers. Zij studeerde Nederlandse taal en cultuur, geschiedenis en kunstgeschiedenis. In het voorjaar 2020 hoopt ze te promoveren op haar proefschrift ‘Moederstad en vaderland: Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het …

Geef onze standaardtaal een tweede adem

Impressie van het colloquium ‘Waarom is standaardtaal belangrijk’ Een colloquium over het waarom van standaardtaal lokte op 30 november 2019 heel wat geïnteresseerden naar Sint-Niklaas. Deze activiteit van de ANV Landenafdeling Vlaanderen raakte duidelijk een gevoelige snaar. De standaardtaal staat blijkbaar ter …

Against English – de Engelse vloedgolf

Recensie Ludo Beheydt De verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland is doorgeschoten. Dat blijkt onder meer uit de felle reacties tegen de ondoordachte verengelsing van allerlei opleidingen en uit de poging van het ministerie van OCW om met een wetsvoorstel Taal …

Nieuwe editie scenariowedstrijd

Het ANV stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De inzendingen worden anoniem voorgelegd aan een vakjury, die de winnaar kiest. Na afloop ontvangen alle deelnemers een kort commentaar op hun inzending. …

Prenten uit de Nederlanden in het Nationaal Museum in Belgrado

Wereldwijd is er groeiende belangstelling voor Vlaamse en Nederlandse prenten uit de vroegmoderne tijd. Dat blijkt maar weer eens uit de gelegenheidstentoonstelling die in het Nationaal Museum in Belgrado wordt gehouden van 20 oktober tot eind november 2019, onder de titel Beyond …

Eerste weekend Twintigers

Het allereerste weekend van de 20 twintigers zit erop. In Antwerpen werden zij ontvangen door directeur Marieke van Bommel in het MAS en ’s avonds in de residentie van consul-generaal van het koninkrijk der Nederlanden Bert van der Lingen. Ze deden een …

Film Cleo in première

In 2016 won Eva Cools met haar scenario Cleo de Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario. Ze kreeg de prijs op het Filmfestival Gent uit handen van cultuurminister Sven Gatz. Op 17 oktober a.s. gaat op dit festival de film in première. Daaraan voorafgaand wordt …

Babel van Gaston Dorren wint Onze Taal/ANV-taalboekenprijs

Babel van taaljournalist Gaston Dorren, een boek over de twintig grootste talen ter wereld, is onderscheiden met de Onze Taal/ANV-taalboekenprijs. De schrijver ontving de prijs – 3000 euro en een oorkonde – op 5 oktober op het grote publiekscongres van Onze Taal …

Neerlandia 2019/3

De derde Neerlandia van dit jaar is verschenen. Drie artikelen staan online. Bekijk de inhoud.