Nieuwe bestuursleden ANV

Ria van Rompay, Paul Steegers, Lita Wiggers en Luc Willems zijn de nieuwe bestuursleden van het ANV. Zij volgen Myriam Heuvelman, Wium van Zyl, Agnes Vugts en Nelly Maes op.

  • Ria van Rompay is ere-Kamervoorzitter in de familie en jeugdrechtbank in hoger beroep en plv. magistraat in het Hof van Beroep in Antwerpen.
  • Paul Steegers is gepensioneerd anesthesioloog en vertegenwoordigt de afdeling Zuid-Afrika.
  • Lita Wiggers is directeur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Voorheen was zij onder meer werkzaam als Hoofd Cultuur en Erfgoed bij de provincie Noord-Brabant.
  • Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Van 2009-2017 was hij adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie.

Samenstelling bestuur ANV sinds 29 juni 2019

Wim van Gelder (voorzitter), Gui van Gorp (vicevoorzitter), Frank Judo (secretaris), Bart van Raaij (penningmeester), Marilyn Haimé, Ria van Rompay, Paul Steegers, Lita Wiggers en Luc Willems.