Neerlandia 2023/3 is verschenen

In de nieuwe Neerlandia een portret van de Surinaamse ambassadeurs in België en Nederland die uitgebreid vertellen over hoe zij en Suriname omgaan met de Nederlandse taal. Dit artikel kunt u gratis lezen. Verder in dit nummer: de schat van Nederlandse pamfletten in Amerika die digitaal beschikbaar komt, een analyse van burgerparticipatie in Nederland en Vlaanderen aan de hand van de vraag of burgerparticipatie een antwoord is op het groeiend wantrouwen van de bevolking en we kijken door de ogen van een young adult naar young adult literature en kunnen constateren dat dat Tiktok het lezen bevordert. De nieuwe aflevering in de reeks Als de Lage Landen te klein zijn gaat over de Zeeuwse ingenieur Johannis de Rijke, die in Japan een gevierd man wordt. Een nieuwe reeks is De vreugde van Vlaanderen van Nederlander Bart Lijdsman, die recent verhuisd is naar Antwerpen en zijn enthousiasme over het station Antwerpen Centraal met de lezer deelt. Er is weer aandacht voor de Vlaams-Nederlandse mediahuizen, die ondanks de definitieve en radicale omslag nog steeds goed boeren. In het onderdeel taal komt de lezer te weten of er een kritieke periode is voor het leren van een vreemde taal oftewel lukt dat nog op latere leeftijd. Deel 2 van de Glorie en misère van de internationale neerlandistiek gaat over zachte diplomatie en beleidsondersteuning. Ook het Afrikaans krijgt in dit nummer een plek naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond het Afrikaans, zoals de lancering van een groot onderzoeksproject naar de variëteiten van deze taal. Dit artikel staat online. Boek in de kijker is dit keer Ligt het aan ons? van ex-ambassadeur Dirk Achten die de crisis in Nederland én in België ontleedt. En dan zijn er nog recensies van Over grenzen: Een leven tussen wetenschap, beleid en actie van Cyriel Fijnaut en Dansen rond de troon van Willem I van Joost Welten. Op de laatste pagina schrijft stelt Filosoof des Vaderlands Daan Roovers hoe belangrijk het is dat het vak filosofie in het Nederlands wordt gedoceerd.
Maar voordat u met het nummer begint, eerst nog even de blik van hoofdredacteur Peter Debrabandere op het lerarentekort.

Bekijk de inhoud van dit nummer