Lespakket taalvarianten Nederlands voor het middelbaar onderwijs

Het ANV wil in deze tijd van toenemende internationalisering jongeren graag als onderdeel van hun culturele bagage iets meegeven over het ontstaan en het bestaan van varianten van het Nederlands buiten Europa. Denk dan bijvoorbeeld aan het Surinaams-Nederlands, het Caribisch-Nederlands en het Afrikaans als taal die nauw verwant is aan het Nederlands. Daarom is het ANV een proefproject gestart met een digitale lesbrief. Geïnteresseerde docenten Nederlands kunnen contact opnemen. Vooral in Vlaanderen wordt nog gezocht naar scholen en docenten Nederlands die willen deelnemen. Lees meer