Joke van Leeuwen Dichter der Nederlanden

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) heeft Joke van Leeuwen uitgeroepen tot Dichter der Nederlanden. Het ANV heeft voor dit intiatief gekozen omdat poëzie een van de manieren is om het publiek bewust te maken van de relatie tussen Nederland en Vlaanderen. Taal is bij uitstek het instrument van de dichter, Vlamingen en Nederlanders delen de Nederlandse taal.

 

Joke van Leeuwen voelt zich thuis bij de titel Dichter der Nederlanden. In haar hoofd en hart zijn de Nederlanden nog steeds verenigd. De dichteres verhuisde op 13-jarige leeftijd van Amsterdam naar Brussel en kent daardoor beide kanten van de grens goed. Als Dichter der Nederlanden wil zij een bruggetje op twee benen om de kloof ten Zuiden van Roosendaal te dichten. Joke van Leeuwen zal naar eigen keuze gedichten schrijven voor een ruim publiek over relevante dingen in Nederland en Vlaanderen. Ook zal zij optreden als ambassadeur van de poëzie in binnen- en buitenland.

Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit Kees Aarts, Cathérine De Cock, Anneke van Dijk, Remco Ekkers, Ruth Joos en Willy Tibergien, kozen Joke van Leeuwen vanwege haar rijke ervaring met het spreken en schrijven in Nederland en België – en ook nog in Suriname, en de ervaring als stadsdichter van Antwerpen.

Uit het juryrapport:

“Joke van Leeuwens manier van schrijven is vreemd, afwijkend. De stijl past bij iemand die niet van plan is zich aan te passen en die als een vreemde kijkt naar de wereld van haar soortgenoten. Ze wil geen open deuren intrappen.”
“Zij is, afgezien van haar natuurlijk talent en haar natuurlijke weerbarstigheid, gevormd door het op jonge leeftijd omgaan met verschillende varianten van de taal die wij spreken.”

Met het initiatief van een Dichter der Nederlanden wil het ANV ook bijdragen aan de herdenking van 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Van 1815 tot 1830 waren de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden onder Willem I in een koninkrijk verenigd. Het ANV zal met verschillende activiteiten deze periode in herinnering brengen.