Hoge Belgische koninklijke onderscheiding voor Jan Lonink

Oud-burgemeester van Terneuzen en ANV-voorzitter Jan Lonink is benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij kreeg de versierselen opgespeld door ambassadeur Anick Van Calster op 17 november 2023 voorafgaand aan de receptie ter gelegenheid van Koningsdag in de Belgische ambassade in Den haag.

Jan Lonink was achttien jaar (2003-2021) burgemeester van Terneuzen en was daar samen met toenmalige burgervader van Gent Daniël Termont een bezielende kracht voor de groeiende grensoverschrijdende samenwerking o.m. via het netwerk Beter Begrip aan de Overkant van de Grens. Beide burgemeesters gaven steeds meer bestuurlijke trekkracht aan de as Gent-Terneuzen, die Jan Lonink in 2019 verderzette met Termonts opvolger Mathias De Clercq. Mede dankzij die persoonlijke band en grens-overstijgende stuwkracht van Jan Lonink en de Gentse burgervader(s) zou tussen die Zeeuws-Vlaamse en Oost-Vlaamse polen zoveel moois gaan bloeien, waaronder cruciale strategische beslissingen als de bouw van de nieuwe zeesluis, de fusie tussen de Zeeuwse en Gentse havens tot een parel in het Deltahavenlandschap en daarop voortbouwend de cruciale stappen die inmiddels zijn gezet voor de aanleg van de goederenspoorlijn tussen Gent en Terneuzen en last but not least de verdere ontwikkeling van het hele grensoverschrijdend havengebied tot North Sea Port District. Tijdens de coronapandemie speelde Jan Lonink o.a. als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland – mede namens zijn collega burgemeesters van Zeeland – een cruciale rol in de informatie-uitwisseling en maximale afstemming met de Belgische buren. Direct na zijn pensionering stelde hij zich beschikbaar voor culturele en maatschappelijke organisaties. Zo werd hij voorzitter van het ANV en het Nederlands-Vlaams Kortfilmfestival Tegenstroom.