Er loopt een Matthäus-kloof door de Lage Landen

Het artikel van Jan Dewilde in de nieuwe Neerlandia over het succes van de Matthäus-Passion in onze ontkerkelijkte maatschappij in de staat online!

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1472/1477-1533), ‘De kruisiging (ca. 1507-1510 | Rijksmuseum, Amsterdam