De Zeven Woorden van de Lage Landen

Denk je in dat ergens in de Late Middeleeuwen een grote stormvloed de kust had verlegd naar waar nu de Duitse oostgrens en de Franse noordgrens liggen. De Lage Landen zouden dan niet langer bij maar onder de zee liggen! Wat zou de wereld dan gemist hebben? Veel en niet veel is het juiste antwoord – want allicht zouden sommige vondsten die ooit in de Nederlanden gebeurden, elders plaatsgevonden hebben.

Op een feestavond is zo’n denkoefening wel leuk en ook zinvol, zeker als je ze overlaat aan mensen die een gedegen kennis van het verleden combineren met een tegendraadse blik op het heden.

Daarom heeft het ANV, bij gelegenheid van zijn eigen 125ste verjaardag en die van haar verenigingsblad Neerlandia, zeven auteurs gevraagd de kern van de Lage Landen samen te vatten rond evenveel woorden: God, water, taal, vrijheid, smaak, weven en muziek. Het resultaat leest als iets tussen een Hollands stilleven en een fantasie van Jeroen Bosch.

Auteurs: Maurice van Stiphout, Anne Doedens, Piet van Sterkenburg, Hans Cools, Joris Verbeurgt, Jori Zijlmans en Emanuel Overbeeke.

Redactie: Frank Judo, Gui van Gorp, Remi Hauman.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij Verloren.

De Zeven Woorden van de Lage Landen
Redactie: Frank Judo, Gui van Gorp, Remi Hauman
Uitgeverij Verloren
Hilversum, 2022
ISBN 9789087049508
168 pagina’s
Prijs: E 20,-