Nieuws van het ANV

Nieuwe bestuursleden ANV

Ria van Rompay, Paul Steegers, Lita Wiggers en Luc Willems zijn de nieuwe bestuursleden van het ANV. Zij volgen Myriam Heuvelman, Wium van Zyl, Agnes Vugts en Nelly Maes op. Ria van Rompay is ere-Kamervoorzitter in de familie en jeugdrechtbank in hoger …

Tentoonstelling DEPOK de droom van Cornelis Chastelein

De tentoonstelling DEPOK de droom van Cornelis Chastelein vertelt de voor velen onbekende geschiedenis van een bijzondere Indische gemeenschap. Een geschiedenis die 300 jaar geleden begon, toen Cornelis Chastelein, een hoge VOC-beambte, in 1714 een deel van zijn landgoederen en bezittingen naliet …

Neerlandia zomernummer

De nieuwe Neerlandia is verschenen! Bekijk de inhoudsopgave en lees de drie gratis artikelen: 1) het interview met de makers van Grenslanders, 2) de zomercursus Gent voor 120 buitenlandse studenten Nederlands en 3) de recensie van De Bourgondiërs van Bart van Loo waarover …

Geheim overleg over BeNeLiga

Het werd gebracht als groot nieuws, het geheime topoverleg van Vlaamse topclubs met de voetbalbond over een BeNeLiga – een gemeenschappelijke competitie tussen Belgische en Nederlandse voetbalclubs. In 2017 organiseerde de ANV-afdeling Vlaanderen een heus openbaar colloquium over dit idee, dat al …

Onderzoeksnota internationalisering hoger onderwijs

Op 3 juni 2019 werd de Onderzoeksnota ‘Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs’ in deBuren in Brussel gepresenteerd. Het rapport staat online. Lees meer

Tentoonstelling Vêrlander – Weeskinderen van de VOC

Het ANV steunde de fototentoonstelling Vêrlander – Weeskinderen van de VOC die t/m 29 september 2019 te zien is in het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. Tussen 1602 en 1796 was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) oppermachtig in de lucratieve handel met de …