Nieuws van het ANV

Neerlandia 2020-1 is verschenen

De inhoud van de nieuwe Neerlandia staat online en we geven twee artikelen en een boekbespreking cadeau! Lees verder

Film Cleo binnenkort te zien in Den Haag

De film Cleo waarmee Eva Cools in 2016 de Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario heeft gewonnen, is geselecteerd voor het festival ‘Movies that matter’ in Den Haag. Cleo is te zien in het Filmhuis op 22, 23 en 28 maart 2020. Meer informatie

Dankwoord prof. dr. Ludo Simons voor Visser-Neerlandiaprijs

Op 1 februari 2020 kreeg prof. dr. Ludo Simons de Visser-Neerlandiaprijs voor de wijze waarop hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Op veler verzoek publiceren wij zijn dankwoord, waarin hij zijn zorgen uit over …

Anna Rademakers nieuwe redacteur Neerlandia

De redactie van Neerlandia is uitgebreid met Anna Rademakers. Zij studeerde Nederlandse taal en cultuur, geschiedenis en kunstgeschiedenis. In het voorjaar 2020 hoopt ze te promoveren op haar proefschrift ‘Moederstad en vaderland: Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het …

Geef onze standaardtaal een tweede adem

Impressie van het colloquium ‘Waarom is standaardtaal belangrijk’ Een colloquium over het waarom van standaardtaal lokte op 30 november 2019 heel wat geïnteresseerden naar Sint-Niklaas. Deze activiteit van de ANV Landenafdeling Vlaanderen raakte duidelijk een gevoelige snaar. De standaardtaal staat blijkbaar ter …

Against English – de Engelse vloedgolf

Recensie Ludo Beheydt De verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland is doorgeschoten. Dat blijkt onder meer uit de felle reacties tegen de ondoordachte verengelsing van allerlei opleidingen en uit de poging van het ministerie van OCW om met een wetsvoorstel Taal …

Nieuwe editie scenariowedstrijd

Het ANV stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De inzendingen worden anoniem voorgelegd aan een vakjury, die de winnaar kiest. Na afloop ontvangen alle deelnemers een kort commentaar op hun inzending. …