Stichting ANV-Fondsen

ANBI

Fiscaal nummer

802547564

Contactgegevens

Stichting ANV-Fondsen
Paleisstraat 9
2514 JA  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

F.Ch.M. Tilman (voorzitter)
M.A.E. van Scherpenzeel (secretaris)
Jhr. C.W.A.A. Röell (penningmeester)
C.S.G. Janssens

Raad van toezicht

H.L.M. De Baets
J. van Marle
M.A.H.P. van Stiphout
jhr. M.L.E. Storm van ‘s-Gravesande

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

De Stichting ANV-Fondsen heeft geen personeel in dienst.

Leden van vakjury’s krijgen een vergoeding per juryopdracht van 500,00  tot 800,00 euro en komen daarnaast in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling

  • het beheren en administreren van fondsen van het ANV, met dien verstande dat het Visser-Neerlandiafonds dient te worden beheerd in overeenstemming met de Testamentaire Last en zodanig dat de kosten van het beheer op jaarbasis niet een/achtste van de zuivere inkomsten van het Visser-Neerlandiafonds te boven mogen gaan;
  • het beheren en administreren van fondsen van derde partijen, die een doel nastreven dat nauw aansluit bij dat van het ANV
  • het besteden van fondsen of de revenuen daarvan in overleg met het ANV

alles in de ruimste zin.

Formulier publicatieplicht ANBI 2022