Taalvarianten van het Nederlands buiten Europa

Lespakket voor het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname

Het ANV wil in deze tijd van toenemende internationalisering jongeren graag als onderdeel van hun culturele bagage iets meegeven over het ontstaan en het bestaan van varianten van het Nederlands buiten Europa. Denk dan bijvoorbeeld aan het Surinaams-Nederlands, het Caribisch-Nederlands en het Afrikaans als taal die nauw verwant is aan het Nederlands. Daarom is het ANV een proefproject gestart.

Hoe?

Professionals (taal- en letterkunde, vakdidactiek, communicatie) zullen een digitale lesbrief ontwikkelen (van vijf lesuren) met daarin aandacht voor: ontstaan, maatschappelijke context, sprekers, uitspraak en taalkundige bijzonderheden (bijvoorbeeld typische woorden).

Sleutelwoorden bij deze digitale lesbrief zijn:

  • Inspirerende leerervaring.
  • Aansluiting bij belevingswereld van leerlingen.
  • Aantrekkelijke, eigentijdse vorm en gebruik nieuwe media.
  • Interactieve vorm.

Voor wie?

Docenten en scholieren van 14 t/m 16 jaar in het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Wanneer?

De voorjaarsproef van april t/m juni 2019 is door toename van deelnemende scholen uitgebreid met een extra najaarsproef van september t/m november 2019. Beide proeven zijn identiek en hebben dezelfde digitale lesbrief.
Eind 2019 vindt er een evaluatie plaats van de digitale lesbrief.

Door wie?

  • Marc Leclercq |neerlandicus en o.a. voormalig senior-beleidsadviseur en waarnemend algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie.
  • Joris Cornelissen |oprichter en voormalig directeur van het Festival voor het Afrikaans in Nederland.

Dit project wordt vanuit het ANV begeleid door:

  • dr. Kenneth Bouman | Universiteit Gent.
  • mr. Frank Judo | secretaris ANV.
  • prof. dr. Eric Mijts | hoofddocent Nederlandse taalkunde, Universiteit van Aruba.
  • prof. dr. Yves T’Sjoen | hoogleraar moderne Nederlandse literatuur (Universiteit Gent) en verbonden aan de Universiteit Stellenbosch en J. Masaryk Universiteit (Brno).

Meedoen?

Geïnteresseerde docenten Nederlands kunnen contact opnemen met een van de initiatiefnemers. Vooral in Vlaanderen wordt nog gezocht naar scholen en docenten Nederlands die willen deelnemen.

Voor contact:
Per mail: Marc Le Clercq of Joris Cornelissen.
Per telefoon: + 31 (0) 6 211 520 94.

Dank aan

Dit project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van:

Gravin van Bylandtstichting
Trust vir Afrikaanse Onderwys