ANV-Tijmen Knecht-Fonds

Vacature (bijzonder) hoogleraar Europees recht, in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie

De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit heeft in samenwerking met het Algemeen-Nederlands Verbond een bijzondere leerstoel Europees recht ingesteld, met als aandachtsgebied de cultureel gecorrigeerde markteconomie. Deze bijzondere leerstoel wordt ondersteund vanuit het met de vereniging verbonden ANV-Tijmen Knecht-Fonds. De bijzondere leerstoel wordt binnen de Open Universiteit ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht, Internationaal recht en Europees Recht.

Functieomschrijving

De EU is niet alleen een markteconomie maar beoogt ook de “rijke verscheidenheid van cultuur en taal” in de lidstaten te eerbiedigen en toe te zien op “de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed”, aldus artikel 3.3 VEU. In de praktijk blijkt deze combinatie niet eenvoudig. Hoe goed de slagzin “eenheid in verscheidenheid” ook klinkt, haar concretisering is niet vanzelfsprekend, zoals blijkt in discussies rond burgerschap, de culturele canon en het taalgebruik in academisch onderwijs. Het doel van de leerstoel is een impuls te geven aan het onderzoek naar de verhouding tussen de markteconomie en de taal en cultuur van de lidstaten en de Unie.

Werkzaamheden

De leerstoelhouder verricht innovatief onderzoek naar de verhouding tussen cultuur enerzijds en de vrije markt anderzijds in de Europese rechtsorde in relatie tot actuele thema’s als burgerschap en internationalisering en taalgebruik in het hoger onderwijs. Daarnaast is hij/zij zichtbaar in het publieke debat. Het ontwikkelen van een nieuw vak in de bachelor of de master rechtswetenschappen behoort tot de mogelijkheden.

Functie-eisen

  • een eigen visie op de cultureel gecorrigeerde markteconomie;
  • gepromoveerd in de rechtswetenschappen, politieke wetenschappen, geschiedenis, Europese studies of een aanverwante discipline;
  • aantoonbare kennis van Europees recht en beleid;
  • relevante publicaties in (inter)nationale tijdschriften-een relevant internationaal netwerk;
  • ervaring en affiniteit met valorisatie van wetenschappelijke kennis;
  • enthousiasmerend en initiatiefrijk;
  • affiniteit met afstandsonderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor in eerste instantie een periode van vijf jaar. Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 8.127,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Meer informatie en solliciteren

Leerstoelen in het verleden

Het ANV-Tijmen Knecht-Fonds heeft leerstoelen mogelijk gemaakt aan de Universiteiten van Amsterdam, Leiden, Brussel en Utrecht. Deze leerstoelen werden bekleed door prof. dr. Ludo Beheydt (De Nederlanden in de wereld), dr. Raymond Fagel (De Nederlandse emigratie in de Renaissance), prof. dr. Piet van Sterkenburg (Vloeken is niet meer wat het geweest is), prof. dr. Wiep van Bunge (De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale verlichting) en prof. dr. Arnoud Visser (De tekstuele cultuur van de renaissance in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden).

Arnoud Visser op rtv Utrecht

Henk Westbroek gaat op zoek naar sporen in boeken van lezers uit het verleden. Zo noteerde Luther in een bijbel dat Erasmus een schurk was (met uitroeptekens) omdat hij het niet eens was met zijn vertaling.

Luthers bijbel met aantekeningen

Maarten Luther gebruikte zijn bijbel niet alleen om in te lezen, maar ook om in te schrijven. De marges van zijn bijbel staan vol met zijn commentaar, inclusief vaak driftige uithalen naar Desiderius Erasmus, zijn collega-geleerde. Deze bijbel wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Groningen en is een van Luthers persoonlijke studiebijbels. Dit unieke exemplaar is sinds 27 januari 2014 voor het eerst digitaal en vrij beschikbaar. Het is daarmee een nieuw instrument voor internationaal onderzoek naar Luther, Erasmus en het lezen van de bijbel. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door Arnoud Visser.

Luther scheldend op Erasmus
Luther scheldend op Erasmus

Bekijk het digitale exemplaar van Luthers bijbel

ANBI

Het ANV-Tijmen Knecht-Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die de stichting van de Belastingdienst openbaar moet maken, vindt u hier.