Nederlands-Vlaamse samenwerking internationalisering hoger onderwijs

  • Biedt Nederlands-Vlaamse samenwerking in het hoger onderwijs een meerwaarde ten aanzien van een nationale of Europese aanpak?
  • Kunnen Nederland en Vlaanderen door samenwerking hun hoger onderwijs aantrekkelijker maken voor buitenlands talent?
  • Is het aanbevelenswaardig en mogelijk het bedrijfsleven te betrekken in een gecoördineerd internationliseringsbeleid?
  • Is het zinvol meer in te zetten op de combinatie van voortgezette studies in de Lage Landen met stages bij bedrijven?

Onderzoek

Op initiatief van het ANV deden Jessica Steur van Dialogic uit Utrecht en Ella Desmedt van Idea Consult uit Brussel in 2018-2019 onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs te verbeteren.

Rapport

Het resultaat is een bondig onderzoeksrapport met aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, overheden en andere stakeholders. Het rapport is voorzien van bijlagen waarmee bestaande Nederlandse, Vlaamse, Nederlands-Vlaamse en buitenlandse initiatieven, cijfers en knelpunten in beeld worden gebracht.

Onderzoeksnota Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs

Begeleidingscommissie

Vanuit het ANV werd het onderzoek begeleidt door een commissie.

Leden

  • Prof. dr. Jan De Groof (voorzitter)
  • Prof. dr. Randall Lesaffer
  • Prof. dr. Jaap van Marle
  • Prof. dr. Kati Röttger

Presentatie

Het rapport werd op 3 juni 2019 gepresenteerd in Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel.