Stichting ANV Fondsen

De Stichting ANV Fondsen steunt projecten die bijdragen aan de missie en doelstellingen van het ANV

De fondsen

Het ANV heeft door enkele schenkingen fondsen kunnen oprichten die zijn ondergebracht in een aparte stichting.

Voor wie

Iedereen met een goed idee voor een project of activiteit die daarmee het ANV helpt zijn missie en doelstellingen te verwezenlijken, kan bij de Stichting ANV Fondsen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Zo bevorderen we samen de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Ook projecten die de Nederlandse taal en de cultuur van de Nederlanden waar dan ook bevorderen, komen voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Aanvragen

U kunt een verzoek voor een financiële bijdrage indienen met een formulier. Uw aanvraag wordt behandeld in een bestuursvergadering van de Stichting ANV Fondsen. Er zijn twee subsidierondes per jaar. De sluitingsdatum voor de eerste ronde is 15 mei en voor de tweede ronde 15 november.
Aanvraagformulier

Criteria

De stichting beoordeelt de aanvragen volgens onderstaande criteria:

 • De aanvragen moeten betrekking hebben op initiatieven, activiteiten en projecten, die gericht zijn op:
  • de handhaving en ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld;
  • de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van cultuur, zorg en welzijn;
  • het onderhouden van de band met het Afrikaans en de promotie daarvan.
 • ingediend door instellingen of door een persoon die samenwerkt met een instelling;
 • de activiteit mag nog niet zijn begonnen;
 • kleinschalige projecten waarvoor de bijdrage een verschil kan maken, met als richtlijn een aanvraag tot maximaal 5000 euro en uitzonderingen tot maximaal 10.000 euro;
 • in principe eenmalige financiële ondersteuning, een tweede subsidie is mogelijk als blijkt dat dit nodig is voor het welslagen van het project. Structurele subsidiëring is uitgesloten;
 • voorkeur voor initiatieven en projecten die vernieuwend en onderscheidend zijn.

Keuzes

De Stichting ANV Fondsen is niet in de gelegenheid alle aanvragen die voldoen aan de criteria te honoreren. Daarom moet het bestuur keuzes maken.

ANBI

De Stichting ANV-Fondsen is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die de stichting van de Belastingdienst openbaar moet maken, vindt u hier.