Stichting ANV-Fondsen

Het ANV steunt projecten die bijdragen aan de missie en doelstellingen van het ANV

De fondsen

Het ANV heeft door enkele schenkingen fondsen kunnen oprichten die zijn ondergebracht in een aparte stichting. In samenspraak met deze stichting verstrekt het ANV subsidies.

Voor wie

Iedereen met een goed idee voor een project of activiteit die daarmee het ANV helpt zijn missie en doelstellingen te verwezenlijken, kan bij het ANV een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Zo bevorderen we samen de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Ook projecten die de Nederlandse taal en de cultuur van de Nederlanden waar dan ook bevorderen, komen voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Aanvragen

U kunt een verzoek voor een financiële bijdrage indienen met een formulier. Uw aanvraag wordt behandeld in de bestuursvergadering. De behandeling van de aanvraag duurt twee maanden.
Aanvraagformulier

Criteria

De stichting beoordeelt de aanvragen volgens onderstaande criteria:

  • ingediend door instellingen of door een persoon die samenwerkt met een instelling;
  • de activiteit mag nog niet zijn begonnen;
  • kleinschalige projecten waarvoor de bijdrage een verschil kan maken, met als richtlijn een aanvraag tot maximaal 5000 euro en uitzonderingen tot maximaal 10.000 euro;
  • in principe eenmalige financiële ondersteuning, een tweede subsidie is mogelijk als blijkt dat dit nodig is voor het welslagen van het project. Structurele subsidiëring is uitgesloten;
  • voorkeur voor initiatieven en projecten die vernieuwend en onderscheidend zijn.

Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Keuzes

Het ANV is niet in de gelegenheid alle aanvragen die voldoen aan de criteria te honoreren. Daarom moet het bestuur keuzes maken.

ANBI

De Stichting ANV-Fondsen is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die de stichting van de Belastingdienst openbaar moet maken, vindt u hier.