Het ANV is een vereniging plus

Met een veelzijdig aanbod van activiteiten voor een breed publiek wil het ANV zijn bijdrage leveren aan het behoud en de ontplooiing van de Nederlandse taal en cultuur, en de bevordering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.
Het accent ligt hierbij vooral op aanmoedigen, stimuleren, initiëren en creëren.