Algemeen-Nederlands Verbond

ANBI

Fiscaal nummer

002871075

Contactgegevens

ANV
Binckhorstlaan 36/M3.11
2516 BE  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

Wim van Gelder, voorzitter
Gui Van Gorp, vicevoorzitter
Frank Judo, secretaris
Bart van Raaij, penningmeester
Marilyn Haimé
Ria van Rompay
Paul Steegers
Lita Wiggers
Luc Willems

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de vereniging genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Het personeel wordt gehonoreerd volgens de CAO-Welzijn.

Doelstelling

  • De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld
  • de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
  • het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

Activiteitenoverzicht 2020

Formulier publicatieplicht 2020 ANBI

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019