Algemeen-Nederlands Verbond

ANBI

Fiscaal nummer

002871075

Contactgegevens

ANV
Paleisstraat 9
2514 JA  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

Jan Lonink, voorzitter
Gui Van Gorp, vicevoorzitter
Ludwig Caluwé, secretaris
Bart van Raaij, penningmeester
Axel Buyse
Marilyn Haimé
Ria van Rompay
Paul Steegers
Lita Wiggers

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de vereniging genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Het personeel wordt gehonoreerd volgens de CAO-Welzijn.

Doelstelling

  • De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld
  • de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
  • het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

Activiteitenoverzicht 2021

Formulier publicatieplicht 2021 ANBI