Wonen in verbeelde idealen

De tuinstadgedachte in Kemerovo

Aanvang 20:00 uur

Plaats Online, Zoom

Het gedachtegoed van de Amsterdamse School bleef niet beperkt tot Nederland. In Kemerovo, Siberië, werd vlak na de revolutie een bijzondere arbeiderswijk gebouwd.

© Museum Het Schip, Amsterdam

De Nederlandse ingenieur en communist Sebald Rutgers heropende vlak na de revolutie in Kemerovo/Siberië een stilgelegde kolenmijn. Deze mijn was in handen van de Belgen en was in 1917 verlaten als gevolg van de revolutie. Rutgers organiseerde een groep hoger opgeleiden uit vele landen die deze mijn nieuw leven inbliezen. Deze keer waren de opbrengsten ten gunste van het eigen land. De omstandigheden waaronder de mijnwerkers woonden, waren in eerste instantie nogal spartaans; de gaten die ontstonden door het opgraven van de kolen werden bedekt met planken en dienden op die manier als onderdak.

In Nederland was in 1901 de Woningwet geïntroduceerd. Deze wet verplichtte gemeenten verantwoordelijkheid te nemen voor de volkshuisvesting, en keurige huizen af te leveren voor hun arbeiders. Vanuit dit idee vroeg Rutgers zijn oude studievriend Han van Loghem naar Siberië te komen om ook daar een arbeiderswijk te bouwen. Zo ontstond er volgens de tuinstadgedachte een bijzondere wijk met badhuis, gezamenlijke groentetuinen, winkels, en een school met watertoren. Een deel van dit bijzondere erfgoed is bewaard gebleven en wacht op een herbestemming.

In deze lezing geeft Alice Roegholt, directeur van Museum Het Schip, een bijzonder inkijkje in het verhaal over idealen in de jaren na de Russische revolutie en de betrokkenheid van Nederland en vele andere buitenlanders die hun steun aan het zich emanciperende Rusland wilden geven.

Neerlandia

In het ANV-tijdschrift Neerlandia 2020/4 staat het artikel Amsterdamse school in Siberië dat Bonny Wassing over Johan van Loghem in de reeks Als de Lage Landen te klein zijn heeft geschreven. Ter gelegenheid hiervan organiseren Museum Het Schip en de ANV-afdeling Nederland deze lezing op Zoom.

Deelname

Deze lezing is gratis te volgen via Zoom. Aanmelden is noodzakelijk bij info@anv.nl. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u een koppeling waarmee u toegang krijgt tot deze online-lezing.

Dit is een activiteit van de ANV-afdeling Nederland in samenwerking met Museum Het Schip.