Waarom is standaardtaal belangrijk?

Colloquium over het Standaardnederlands

Aanvang 14:30 uur

Plaats SteM Zwijgershoek, Sint-Niklaas

 

Wie ijvert voor meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, is een gemeenschappelijke taalstandaard bijna per definitie genegen. Het uit elkaar groeien van het Nederlands heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor het uit elkaar groeien van de Nederlanden.
Om die problematiek in een ruimere context te situeren, heeft de ANV-afdeling Vlaanderen twee academische deskundigen uitgenodigd.

Sprekers

Historicus Roberto Dagnino: doceert Nederlands in Straatsburg en deed onderzoek naar het debat over de standaardtaal in de negentiende eeuw.

Taalkundige Luk Draye: deed als hoogleraar in Leuven onderzoek naar de positie van het Duits als officiële taal in meerdere Europese landen.

Uit hun inleidingen hopen we nuttige kennis te halen, die toelaat de positie van een gemeenschappelijke standaardtaal te versterken.

Hoofdredacteur Peter Debrabandere van Neerlandia zal de conclusies trekken.

Deelname

Meer informatie volgt, maar u kunt zich alvast aanmelden bij secretaris@anv-vlaanderen.eu.