Tweede conferentie ‘Samenwerken beide Limburgen 3.0’

Thema Mobiliteit: grensverkeer, openbaar vervoer en grensoverschrijdend werken

Aanvang 09:30 uur

Plaats Teaching hotel, Maastricht

De ANV-regio beide Limburgen wil in een breed overleg tijdens drie bijeenkomsten onderzoeken hoe onze beide provincies toekomstgericht (nog) beter kunnen samenwerken en agendeert hiervoor onderwerpen die onze maatschappelijke en socio-culturele materies aanbelangen. Historisch zijn we met elkaar verbonden doch in de dagelijkse realiteit is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Zo heeft corona ons duidelijk gemaakt dat grensgebieden zeer kwetsbaar zijn, dus ook onze gemeenschappelijke Limburgse landsgrens. Ieders inbreng in de gedachtewisseling en samenspraak is daarom zeer belangrijk.
De resultaten van de besprekingen worden gebundeld en overhandigd aan de beleidsverantwoordelijken in de beide provincies Limburg.

Programma

 • Welkom door Armand Cremers, voorzitter ANV-regio Beide Limburgen met toelichting programma.
 • Moderator: prof. Huub Spoormans, em. Hoogleraar Open Universiteit – voorzitter Stichting Geen Grens.
 • Deel 1: Inleiding over grensoverschrijdende mobiliteit
  Referent: Steven Matheï, Belgisch federaal parlementariër en burgemeester van Peer (BE).
  Korte presentatie van het project grensoverschrijdende OV-verbinding Hasselt-Genk-Maasmechelen-Stein-Sittard-Geleen(*) door Ger Essers en de treinverbinding Antwerpen-Hamont-Weert door Jean Pauwels (VTV**).
  Panel: Leon Geilen, wethouder Mobiliteitsbeleid gemeente Sittard-Geleen (NL), Thomas Clemens, expert euregionaal openbaar vervoer Arriva (NL)
  Wim Dries, burgemeester Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (BE)
  Lennard van Damme, deskundige grensoverschrijdende mobiliteit, provinciebestuur Limburg (NL).
 • Bespreking met de aanwezigen.
 • Deel 2: Inleiding over grensoverschrijdend werken
  Referent: Tinne Lommelen, directeur Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Limburg.
  Panel:  Jos Poukens, Dienst grensarbeid ACV (BE)
  Pascalle Pechholt, Grensinfopunt Maastricht (NL)
  Eric Bruls, adviseur European Employment Services (NL).
 • Bespreking met de aanwezigen en afsluiting.

De rapportage wordt verzorgd door studenten van de  Provinciale Hogeschool PXL in Hasselt.
De ingeschreven deelnemers ontvangen vooraf ondersteunende teksten via mail.

De conferentie start om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur kunt u zich registreren en wordt er koffie, thee en fris met een versnapering geserveerd. Het einde is voorzien om 13.00 uur.

Locatie

Teaching Hotel
Bethlehemweg 2,
6222 BM Maastricht

De campus van de Hotel Management School Management (hogeschool Zuyd) ligt in het prachtige buitengoed Geul en Maas in de buurt van de A2 snelweg.

De geschiedenis van Château Bethlehem loopt terug tot de 13de eeuw.  In het begin functioneert het als Donjon, een gefortificeerde woontoren.  In de eeuwen erna worden de vleugels en vertrekken aangebouwd.  In de loop der eeuwen is het meerdere keren van eigenaar verwisseld.  Zelfs de Orde van de Duitse Ridders hebben er gewoond.
In 2010 komt het in handen van het Teaching Hotel met aangepaste infrastructuur.

Deelname

De deelnemersbijdrage bedraagt E 20,00. Dit bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer BE10 0012 5860 4504 ten name van ANV-Limburg onder vermelding van code Maastricht. Het is noodzakelijk uw inschrijving per mail te bevestigen aan anvlimburgen@telenet.be met vermelding in welke hoedanigheid u deelneemt.
De inschrijving sluit op 7 oktober 2021.

COVID-19

Rekening houdend met de actuele gezondheidssituatie blijven we nog voorzichtig en vragen wij u een mondkapje mee te brengen en te gebruiken volgens de dan geldende regels. Ook de organisatoren stellen alles in het werk voor een veilig verloop.

Telefoonnummer contactpunt ter plaatse: +32 496 521 125.

Volgende bijeenkomsten

 • Zaterdag 29 januari 2022: derde conferentie Media en toerisme in Hasselt.
 • Slotevenement in het Gouvernement in Maastricht. Datum in overleg.

* www.geengrens.eu/docum/FINAL_TIL_Design_Project.pdf

** https://vtv-treinreizigers.eu/