Sterker door samenwerking

Voordracht door Axel Buyse

Aanvang 19:30 uur

Plaats Muziekacademie, Izegem

“Wij hebben alle belang bij samenwerking met Nederland. Daarvoor is een strategie nodig.”

De uitwerking van de strategienota van de Vlaamse Regering heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt: de aan de gang zijnde fusie van de haven van Gent met die van Zeeland: Vlissingen, Borssele en Terneuzen.

“Uniek in Europa”

zegt de Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiger in Den Haag, Axel Buyse. De regio van Izegem zal met het kanaal Roeselare-Izegem-Leie optimaal van die fusie kunnen profiteren.

 

Toegang

ANV-leden: E 4,-; niet-leden: E 6,-.

Organisatie: ANV-regio Izegem

Auditorium van de Muziekacademie

Kruisstraat 15, 8870 Izegem