Samenwerking in het Nederlands schept kansen

Aanvang 10:30 uur

Plaats Vlaams Parlement, Brussel

Taalcongres van de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Taalunie in samenwerking met diverse middenveldpartijen, zoals het ANV, in het Vlaams Parlement in Brussel.

Tijdens het congres wordt aandacht besteed aan de talrijke samenwerkingsmogelijkheden die het Nederlands biedt. Denk aan samenlevingen die met elkaar samenwerken, aangrenzende regio’s, buurlanden en vele andere landen in de wereld.

Aan de hand van uiteenzettingen van interessante sprekers, aansprekende voorbeelden en boeiende verdiepingssessies formuleren we concrete aanbevelingen voor het beleid rondom het Nederlands in de toekomst. Hiermee willen we de verantwoordelijke Nederlandse en Vlaamse bewindspersonen voeden, opdat de samenwerkingsmogelijkheden tot nieuw beleid kunnen leiden. Aan het einde van het congres wil de IPC gerichte beleidsaanbevelingen formuleren aan het Comité van Ministers (CM).

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie