Op de grenzen van het grafelijk gezag

Weert en Nederweert

Aanvang 20:00 uur

Plaats Online, Zoom

Lezing door Alfons Bruekers

Twee lokale gemeenschappen in Nederlands-Limburg, het stadje Weert en het dorp Nederweert, bezitten sinds jaar en dag een gezonde animositeit ten opzichte van elkaar. In de moderne tijd uit zich dat bijvoorbeeld in de vorm van discussies over annexaties en industrieterreinen. Wie echter inzoomt, zal zien dat deze sentimenten feitelijk een lange geschiedenis hebben die al begon in de 16e eeuw.

Een sleutelrol daarin werd gespeeld door Philips de Montmorency, de Vlaamse edelman die in 1568 samen met Lamoraal van Egmont op de Brusselse Grote Markt op gezag van Alva werd onthoofd. Met hun dood wordt meestal de start van de Tachtigjarige Oorlog gemarkeerd. Graaf Philips, die ook Heer van Weert en Nederweert was, en zijn familie hebben een belangrijke rol gespeeld in het cultiveren en stimuleren van de spanningen tussen de beide buurgemeenten en legden daarmee de kiem voor langdurige burenruzies.
Hoe zich dit heeft ontwikkeld in de loop van vijf eeuwen en langs welke lijnen van geloof, gezag, geld en gedoe dat verliep, wordt in de context van episoden uit de Nederlands-Vlaamse geschiedenis ten tonele gebracht. Dat gebeurt in een ongeveer 40 minuten durende gesproken presentatie, ondersteund met overvloedig beeldmateriaal.

Alfons Bruekers (geb. 1961) is in het dagelijks leven directeur aan de Technische Universiteit Eindhoven en in die rol betrokken bij de vernieuwing van onderwijs. Daarnaast amateurhistoricus en publicist met belangstelling voor de geschiedenis van Midden-Limburg en zijn woonplaats Nederweert.

https://www.linkedin.com/in/alfonsbruekers/

Dit is een activiteit van de ANV-afdeling Nederland met medewerking van de ANV-regio der Beide Limburgen.

Deelname

Deze lezing wordt u gratis via Zoom aangeboden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk bij Marianne Elemans: mclmns@live.nl.