Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs

Presentatie onderzoek

Aanvang 11:00 uur

Plaats deBuren, Brussel

Biedt Nederlands-Vlaamse samenwerking in het hoger onderwijs een meerwaarde ten aanzien van een nationale of Europese aanpak? Kunnen Nederland en Vlaanderen door samenwerking hun hoger onderwijs aantrekkelijker maken voor buitenlands talent? Is het aanbevelenswaardig en mogelijk het bedrijfsleven te betrekken in een gecoördineerd internationaliseringsbeleid? Is het zinvol meer in te zetten op de combinatie van voortgezette studies in de Lage Landen met stages bij bedrijven?

Op initiatief van het ANV deden Dialogic uit Utrecht en Idea Consult uit Brussel in 2018-2019 onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs te verbeteren. Het resultaat is een bondig onderzoeksrapport met aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, overheden en andere stakeholders. Het rapport is voorzien van bijlagen waarmee bestaande Nederlandse, Vlaamse, Nederlands-Vlaamse en buitenlandse initiatieven, cijfers en knelpunten in beeld worden gebracht.

Vlaams-Nederlands huis deBuren en het ANV nodigen u van harte uit voor deze presentatie.

Programma 

  • Opening en toelichting onderzoek
  • Toelichting onderzoeksresultaten door Jessica Steur (Dialogic) en Ella Desmedt (Idea Consult)
  • Reflecties uit de begeleidingscommissie door prof. dr. Jan de Groof en prof. dr. Kati Röttger
  • Vragen en discussie
  • Lunch

De toegang inclusief de lunch is gratis. Reserveren noodzakelijk bij deBuren.

Maandag 3 juni 2019 om 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.30 uur)
Vlaams-Nederlands huis deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel