Luther en de media van zijn tijd: een toevalstreffer

De snelle verspreiding van zijn boodschap in de Lage Landen

Aanvang 14:30 uur

Plaats Sint-Andries (COStA), Antwerpen

Themamiddag in het kader van het Lutherjaar

Programma

14.30 uur
Verwelkoming door Jan Noblesse, voorzitter ANV-Vlaanderen

14.40 uur
Inleiding door moderator Frans van den Brande, oud-docent judaïstiek aan de Hogeschool Zeeland

14.45 uur 
Keynote spreker: prof. dr. Arnoud Visser, hoogleraar vanwege het ANV-Tijmen Knecht-Fonds aan de Universiteit Utrecht

500 jaar geleden gaf Luther de directe aanzet tot de reformatie in Europa. Zijn succes is in veel opzichten verrassend. Vooral zijn slimme gebruik van verschillende media (drukpers, muziek, portretten en pamfletten) lijkt hierbij een rol te hebben gespeeld. In deze themamiddag zullen verschillende media in de Lage Landen aan de hand van concrete voorbeelden en objecten aan bod komen.

15.15 uur 
Verdere uitwerking van het thema door de panelsprekers:

  • Dr. Gert Gielis, postdoctoraal onderzoeker FWO Vlaanderen (Onderzoeksgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie)

Over een opmerkelijk pamflet dat in 1525 in Wittenberg verscheen, geschreven als een brief van Luther aan de ‘christenen van Antwerpen’.

  • Bert Tops, Faculteit Theologie te Leuven (onderzoek naar het gebruik van vroegmoderne Bijbels in de volkstaal)

Bijbels uitgegeven door Willem Vorsterman te Antwerpen tussen 1528-1545 met toestemming van de overheid en waarin zowel hervormingsgezinde als katholieke invloeden zijn terug te vinden.

  • Ds. Dick Wursten, inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen

Over Luthers visie op de muziek en met name op het gebruik van het lied voor de verspreiding van zijn ideeën, te beginnen bij het lied over de Antwerpse martelaren uit 1523.

16.30 uur 
Receptie

Tentoonstelling

Belangstellenden kunnen na afloop van de receptie de tentoonstelling ‘Een Lutherse Lente in Antwerpen’ in de Sint-Andrieskerk bezoeken.

Deelname

E 10,- inclusief receptie.
Voor ANV-leden en studenten: E 5,- korting.

U kunt zich inschrijven bij secretaris@anv-vlaanderen.eu. Vriendelijk verzoek uw inschrijving op deze activiteit vervolgens te willen bevestigen door overschrijving van het overeenkomstige bedrag op rekeningnummer BE12 7350 2549 2392 van ANV-Vlaanderen.

Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries

Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen