Ledenvergadering en bezoek tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’

ANV-Vlaanderen

Aanvang 10:45 uur

Plaats Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen

AGENDA ledenvergadering

  1. Activiteitenverslag van 2017 door secretaris Peter Jansen
  2. Financieel verslag over het jaar 2017 door penningmeester Vincent Verouden
  3. Programma voor het jaar 2018
  4. Varia

Aperitief en lunch 

Diocesaan Pastoraal Centrum

Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Bezoek tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid. Kunst en Rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden

Na de lunch is er gelegenheid om onder leiding van een gids de tentoonstelling te bezoeken.

Roep om Rechtvaardigheid wil de rijke en fascinerende wisselwerking belichten tussen kunst, de praktijk van de rechtspraak en het idee van rechtvaardigheid in de gebieden die onder de jurisdictie van de Grote Raad van Mechelen hebben gestaan tijdens de hoogdagen van deze instelling, namelijk van het midden van de vijftiende tot het midden van de zeventiende eeuw.
Een groot aantal Nederlandse vorstendommen werd tijdens deze periode verenigd door de hertogen van Bourgondië. Vervolgens gingen de Nederlanden deel uitmaken van een absolutistisch bestuurd wereldrijk onder keizer Karel V. Als gevolg van de Reformatie en de Opstand tegen Spanje viel de regio uiteen in twee delen, die zich vervolgens ontwikkelden tot twee aparte politieke entiteiten.

Deelnemen

Aanmelden kan tot 10 april 2018. De kosten voor het gehele programma bedragen 35 euro. Deelname aan aperitief en lunch bedraagt E 25,- en het onderdeel museumbezoek kost E 15,-.

Aanmelden kan bij: secretaris@anv-vlaanderen.eu.

U wordt verzocht het bedrag (35/25/15 euro) over te maken naar rekeningnummer BE12 7350 2549 2392.