Kennismaking met grensgemeente Lommel

Najaarsbijeenkomst van de ANV-regio der Beide Limburgen

Aanvang 09:30 uur

Plaats Huis van de Stad, Lommel

Lommel is het uiterste Dorp der Majorij, aan de grenzen van Luikerland, liggende rondöm in zeer groote en wijduitgestrekte heien, omtrent tien uuren van ’s Bosch… (S. Hanewinkel: Reize door de Majorij van ‘S Hertogenbosch in den jaare 1799)

Grensgemeenten hadden en hebben een eigen karakter en een eigen problematiek. Met Lommel, vroeger vrijheid en vandaag stad, was en is het niet anders. De lezingen door deskundige sprekers en het aansluitend bezoek in een uniek Belgisch-Nederlands grensgebied zullen dit de aanwezigen verduidelijken

Programma

09:30       Verwelkoming van de gasten met koffie

09:45       Begeleid bezoek aan het Huis van de Stad met toelichting door ereburgemeester Louis Vanvelthoven

10:30       Welkomstwoord door Jan Volleberg, voorzitter ANV-regio der Beide Limburgen

Vervolgens verwelkoming door Peter Vanvelthoven, burgemeester van Lommel en federaal volksvertegenwoordiger

10:45       Lezing: Lommel, een politiek-historisch, dialectologisch en naamkundig grensgeval door Vic Mennen, dr. Germaanse Filologie en houder van de Prijs voor Taalkunde van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde;

11:15       Lezing: Lommel, perifeer in vele opzichten door ereburgemeester Louis Vanvelthoven en gewezen voorzitter van de Vlaamse Raad

12:00       Lunch in de Groote Hoef, laatmiddeleeuwse gerestaureerde abdijhoeve van Averbode en beschermd cultureel erfgoed

14:00       Bezoek (met de autobus) aan het herdenkingsmonument op Lommel- Kolonie, opgericht als nagedachtenis aan de 17 verongelukte kinderen en leerkrachten in Sierre (Zwitserland) van de basisschool ‘’t Stekske’ in 2013 Toelichting over de symboliek van de glazen sculptuur door de kunstenaar Marcel Haccuria. Tijdens de busrit geeft Vic Mennen meer toelichting over het Glazen Huis, de Sahara en de Vloeiweiden.

15:30       Terugkeer naar Lommel-Centrum en afronding van de dag

Deelname

De deelnameprijs bedraagt € 30,00 per persoon (alle kosten inbegrepen excl. de dranken bij de lunch).

Om organisatorische redenen is voorafgaande inschrijving noodzakelijk. Uw deelname gebeurt door overschrijving van het vereiste bedrag op het rekeningnummer BE10 0012 5860 4504 tnv ANV Limburg met code 22092018 + aantal personen en dit vóór 10 september. Na ontvangst van uw overschrijving is uw deelname definitief.

Parkeren en vervoer

Gratis parkeren kan in de parkings Adelberg, Hertog Janplein, Michiel Jansplein, Molenstraat, Mudakkers, Frans van Hamstraat, Delhaize en Klachtloopstraat.
Om praktische en organisatorische redenen gebeuren de verplaatsingen naar de abdijhoeve en Lommel-Kolonie in groep met de autobus.

Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920Lommel