Excursie kasteel Duras en brouwerij Wilderen

Aanvang 13:45 uur

Plaats Kasteel Duras, Sint-Truiden

Het historische kasteel Duras wordt bewoond door Graaf de Liedekerke en zijn familie. Deze familie is verwant met de familie d’Oultremont. Precies over deze familie d’Oultremont krijgen we meer informatie. Ze is namelijk gelinkt aan de figuur van Koning Willem I der Nederlanden.

Onder begeleiding van een gids bezoeken we het kasteel en de omgeving.

Als extra krijgen we historische achtergrondinformatie over het boek Een omstreden huwelijk dat in 1962 gepubliceerd werd door de toenmalige gouverneur Louis Roppe,  die van 1950 tot 1978 gouverneur was van Belgisch-Limburg. De gastspreker hiervoor is niemand minder dan de dochter van de gouverneur, mevrouw Annemie Roppe, die intensief betrokken was bij de samenstelling van het boek. Het boek kreeg vorm op basis van de briefwisseling tussen de koning en de gravin, namelijk 102 brieven van de hand van de gravin en 115 brieven van de hand van de koning.  Daaraan hangt eveneens een boeiend verhaal.

Historische duiding

Koning Willem I, die voor de Nederlanden heel wat betekend heeft, deed troonsafstand en huwde in 1841 met de Belgische katholieke gravin Henriette d’Oultremont de Wégimont.  Na zijn troonsafstand noemde hij zich Graaf van Nassau.  Het paar vestigde zich in Berlijn. ,Het huwelijk heeft niet lang geduurd want de Graaf van Nassau overleed reeds twee jaar na zijn huwelijk.  Willem I ligt begraven in de koninklijke grafkelder te Delft; Gravin d’Oultremont, Gravin van Nassau, ligt begraven in het familiegraf van de familie d’Oultremont te Wégimont bij Luik.

Duiding kasteel

Het huidige kasteel is gebouwd tussen 1787 en 1789.  Het kasteel ging meermaals over in handen van verschillende adellijke families die weliswaar met elkaar familiebanden hadden.  De laatste bewoner was de familie d’Oultremont.  Na tien jaren onbewoond te zijn, is het kasteel sedert 2014 opnieuw bewoond door de familie van Graaf de Liedekerke, eveneens verwant met de familie d’Oultremont. Het kasteel ligt midden in een park van meer dan 100 ha.

Programma

13:45  afspraak aan het hekken van het kasteel van Duras.  Parkeren op de kasteellaan

14:00  rondleiding en causerie

16:00  verplaatsing naar de brouwerij en stokerij Wilderen in Wilderenlaan 8

18:00  facultatief: verplaatsing naar restaurant voor afsluiting van deze boeiende bijeenkomst.  Locatie  wordt ter plaatse meegedeeld.

Duiding brouwerij/stokerij

De brouwerij is gelegen te Wilderen, buurdorp van Duras, en gevestigd in een historische hoeve uit 1665. Toen was er al een dorpsbrouwerij gevestigd. Sinds 2011 is de brouwerij/stokerij heropgestart en geïnstalleerd volgens de nieuwste brouwerijmethodes.

 

Deze excursie is volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Kasteel Duras

Park 1, Duras