Eerste conferentie ‘Samenwerking beide Limburgen 3.0’

Thema Cultuur en Onderwijs

Aanvang 09:30 uur

Plaats Landcommanderij Alden-Biesen, Bilzen

De ANV-regio beide Limburgen wil in een breed overleg tijdens drie bijeenkomsten onderzoeken hoe onze beide provincies toekomstgericht (nog) beter kunnen samenwerken en agendeert hiervoor onderwerpen die onze maatschappelijke en socio-culturele materies aanbelangen. Historisch zijn we met elkaar verbonden doch in de dagelijkse realiteit is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Zo heeft corona ons duidelijk gemaakt dat grensgebieden zeer kwetsbaar zijn, dus ook onze gemeenschappelijke Limburgse landsgrens. Ieders inbreng in de gedachtewisseling en samenspraak is daarom zeer belangrijk.
De resultaten van de besprekingen worden gebundeld en overhandigd aan de beleidsverantwoordelijken in de beide provincies Limburg.

Programma

 • Welkom door Armand Cremers, voorzitter ANV-regio Beide Limburgen met toelichting programma.
 • Moderator: prof. Huub Spoormans, em. Hoogleraar Open Universiteit – voorzitter Stichting Geen Grens.
 • Deel 1: Cultureel Samenwerken in beide Limburgen en over de grenzen heen!
  Referent: Prof. dr. Nico Randeraad, directeur van het Sociaal Historisch Centrum te Maastricht – bijzonder hoogleraar aan de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de universiteit Maastricht.
  Panel: Pieterjan Valgaeren, adviseur innovatie hogeschool PXL, Hasselt
  Ruud van Eeten, directeur-bestuurder, Huis van de Kunsten, Roermond
  Guido Wevers, eredirecteur Theater aan het Vrijthof Maastricht, toneelregisseur.
 • Bespreking met de aanwezigen.
 • Deel 2: Onderwijs over de grenzen heen!
  Uitwisselen van leerprogramma’s, docenten, studenten, stages. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
  Referent: Ben Lambrechts, algemeen directeur hogeschool PXL, Hasselt.
  Panel: Dirk Vanstipelen, directeur-afgevaardigde bestuurder Syntra Limburg
  Marc Hermans, departementshoofd educatieve bachelor hogeschool PXL Hasselt
  Eva Wagemans, docent Nederlands, Engels, burgerschap Vistacollege Heerlen.
 • Bespreking met de aanwezigen en afsluiting.

De rapportage wordt verzorgd door studenten van de  Provinciale Hogeschool PXL in Hasselt.
De ingeschreven deelnemers ontvangen vooraf ondersteunende teksten via mail.

De conferentie start om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur kunt u zich registreren en wordt er koffie, thee en fris met een versnapering geserveerd. Het einde is voorzien om 13.00 uur.
Na de conferentie is er desgewenst gelegenheid te lunchen in ’t Gasthuis aan de ingangspoort van het terrein (de lunch is niet bij de toegangsprijs inbegrepen). U wordt aangeraden telefonisch te reserveren via het nummer 00 32 89 44 21 41.

Locatie

Landcommanderij Alden-Biesen – Rijschool
Kasteelstraat 6
3740 Bilzen (B)
GPS: Roelants du Vivierlaan (bezoekersparking)
Bereikbaarheid

Alden Biesen is de vroegere landcommanderij (13e eeuw) van de Duitse Orde in Rijkhoven/Bilzen en tot 1795 de hoofdzetel van de balije Biesen. Momenteel is het kasteel een internationaal congrescentrum van de Vlaamse Overheid.
Meer informatie

Deelname

De deelnemersbijdrage bedraagt E 20,00. Dit bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer BE10 0012 5860 4504 ten name van ANV-Limburg onder vermelding van code Alden Biesen. Het is noodzakelijk uw inschrijving per mail te bevestigen aan anvlimburgen@telenet.be met vermelding in welke hoedanigheid u deelneemt.
De inschrijving sluit op 10 september 2021.

COVID-19

Rekening houdend met de actuele gezondheidssituatie blijven we nog voorzichtig en vragen wij u een mondkapje mee te brengen en te gebruiken volgens de dan geldende regels. Ook de organisatoren stellen alles in het werk voor een veilig verloop.

Volgende bijeenkomsten

 • Zaterdag 16 oktober 2021: tweede conferentie Mobiliteit en grensoverschrijdend werken in Maastricht.
 • Zaterdag 13 november 2021: derde conferentie Media en toerisme in Hasselt.
 • Slotevenement in het Gouvernement in Maastricht. Datum in overleg.