Dictee voor het ANV

Aanvang 19:30 uur

Plaats Online, Zoom

De ANV-afdeling Nederland organiseert haar eerste online dictee! Onder leiding van Jurriaan Limburg zal er een tekst worden voorgedragen en kan iedere taalliefhebber thuis meeschrijven. Het belooft een avond te worden met Belgisch-Nederlandse eigenaardigheden, grammaticale instinkers en typische taalkundige uitdagingen.

Meedoen

Deelname is gratis en is ook voor niet-leden toegankelijk (bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers krijgen ANV-leden voorrang).
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. De link om toegang te krijgen tot het Zoomevenement wordt kort van tevoren toegezonden.