Dialectkaarten als beeld van gestolde beweging

Wat onze dialecten ons leren

Aanvang 20:00 uur

Plaats Zoom, Zoom

Lezing door Luk Draye over de geschiedenis van onze taal

De tweede helft van de 19de eeuw was voor de ontwikkeling van de moderne taalkunde van groot belang. In Duitsland gaven de ‘Junggrammatiker’ belangrijke impulsen die de taalkunde voorgoed tot een zelfstandige wetenschap zouden maken en ze van haar status als ‘dienstmaagd der filologie’ zouden bevrijden.
Van hen komt onder andere het vernieuwende inzicht dat de dialectkaarten die op basis van schriftelijke en mondelingen enquêtes getekend werden en worden, ons eigenlijk gestolde taalveranderingen tonen, én dat we die veranderingen op basis van die kaarten dus kunnen reconstrueren. Een van hun adagia was Aus dem räumlichen Nebeneinander ein zeitliches Nacheinander: de taalgeografie helpt ons om de (fascinerende) geschiedenis van onze taal te ‘ontdekken’.
De bedoeling is dat aan te tonen aan de hand van een aantal kaarten uit de Fonologische Atlas van de Nederlandse dialecten.

Luk Draye was tot aan zijn emeritaat was docent Duitse taalkunde aan de faculteit Letteren van de KU Leuven. Van 2006 tot 2015 was hij er ook decaan. Hij is lid van de Onderzoeksgroep Computationele en Formele Taalkunde en doceert nog Oud- en Middelhoogduits en Oudsaksisch. Hij was mede-uitgever van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (1983-2008) en van de Brabantse Dialecten (1967-2005). Zijn onderzoek richt zich vooral op de contrastieve taal­kunde van het Nederlands en het Duits. Luk Draye is sinds kort lid van het bestuur van de ANV Landenafdeling Vlaanderen.

Locatie

Deze lezing wordt aangeboden via het platform Zoom.

Deelname

Om deze digitale lezing te kunnen bijwonen verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar Peter Jansen secretaris@anv-vlaanderen.eu.
U zult dan tijdig een uitnodiging met de link ontvangen.

Dit is een activiteit van de ANV-afdeling Vlaanderen.