Derde conferentie Samenwerking beide Limburgen 3.0

Thema Media en toerisme

Aanvang 09:00 uur

Plaats Mediahuis Hasselt, Hasselt

De ANV-regio beide Limburgen wil in een breed overleg tijdens drie bijeenkomsten onderzoeken hoe onze beide provincies toekomstgericht (nog) beter kunnen samenwerken en agendeert hiervoor onderwerpen die onze maatschappelijke en socio-culturele materies aanbelangen. Historisch zijn we met elkaar verbonden doch in de dagelijkse realiteit is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Zo heeft corona ons duidelijk gemaakt dat grensgebieden zeer kwetsbaar zijn, dus ook onze gemeenschappelijke Limburgse landsgrens. Ieders inbreng in de gedachtewisseling en samenspraak is daarom zeer belangrijk.
De resultaten van de besprekingen worden gebundeld en overhandigd aan de beleidsverantwoordelijken in de beide provincies Limburg.

Programma

 • Welkom door Armand Cremers, voorzitter ANV-regio Beide Limburgen met toelichting programma.
 • Moderator: Veerle Schuyten, departementshoofd Media en Toerisme hogeschool PXL, Hasselt.
 • Deel 1: Het medialandschap in beide Limburgen: mogelijkheden en knelpunten – samenwerkingskansen met en voor het socio-culturele en maatschappelijke middenveld in beide provincies Limburg.
  Referent: Ivo Vandekerckhove, gewezen hoofdredacteur Het Belang van Limburg.
  Panel: Sylvain Sleypen, ere-gedeputeerde Limburg (BE), Stefan Ackermans, opleidingshoofd journalistiek hogeschool PXL,  Hasselt (BE),
  Joos Philippens, journalist De Limburger (NL), Peter Eberson, hoofdredacteur Ondernemen in Limburg en hoofdredactie Voila Magazine (NL)
 • Bespreking met de aanwezigen.
 • Deel 2: Samenwerking beide Limburgen in het kader van Toerisme en Recreatie: beleid en ontwikkeling
  Referent : Igor Philtjens, gedeputeerde Toerisme, erfgoed, kenniscentrum steden en gemeenten provincie Limburg (BE)
  Panel: Agna Thys, opleidingshoofd Toerisme en Recreatiemanagement,  PXL hogeschool Hasselt (BE), Anya Niewierra / Herman Wehkamp, directie  Visit Zuid Limburg (NL), Jeroen Luys, directeur Visit Limburg (BE), Wim Hubrechtsen, CEO Snowworld (NL).
 • Bespreking met de aanwezigen en afsluiting.

De rapportage wordt verzorgd door studenten van de  Provinciale Hogeschool PXL in Hasselt.
De ingeschreven deelnemers ontvangen vooraf ondersteunende teksten via mail.

De conferentie start om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur kunt u zich registreren en wordt er koffie, thee en fris met een versnapering geserveerd. Het einde is voorzien om 13.00 uur.

Locatie

Mediahuis Hasselt
Herkenrodesingel 16
3500 Hasselt
België

Mediahuis te Hasselt is het internationale mediabedrijf achter een brede waaier van crossmediale merken.

Deelname

De deelnemersbijdrage bedraagt E 20,00. Dit bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer BE10 0012 5860 4504 ten name van ANV-Limburg onder vermelding van code Mediahuis. Het is noodzakelijk uw inschrijving per mail te bevestigen aan anvlimburgen@telenet.be met vermelding in welke hoedanigheid u deelneemt.
De inschrijving sluit op 24 januari 2022.

COVID-19

Rekening houdend met de actuele gezondheidssituatie blijven we nog voorzichtig en vragen wij u een mondkapje mee te brengen en te gebruiken volgens de dan geldende regels. Ook de organisatoren stellen alles in het werk voor een veilig verloop. Het Covid Safe Ticket wordt gescand.

Telefoonnummer contactpunt ter plaatse: +32 496 521 125.

Volgende bijeenkomst

Slotevenement in het Gouvernement in Maastricht. Datum in overleg.