De positie van cultuur in het recht van de Europese interne markt: van correctie naar affectie tot essentie?

Oratie prof. dr. Sarah Schoenmaekers

Aanvang 16:00 uur

Plaats Open Universiteit, Online

De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd. Nationale maatregelen die de uitoefening van dit vrije verkeer kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken zijn in beginsel niet toegestaan tenzij bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Eén van die voorwaarden is dat zulke maatregelen hun rechtvaardiging vinden in een dwingende reden van algemeen belang. De bevordering van culturele en taalkundige diversiteit kan als zo’n dwingende reden worden beschouwd.

De positie van cultuur in het Europese recht is door de jaren heen sterk geëvolueerd en cultuur heeft zich ontwikkeld van een niet-economische door lidstaten ingeroepen rechtvaardigingsgrond tot een zelfstandig intern beleidsdomein van de Unie. Daarnaast is de EU verplicht rekening te houden met culturele aspecten wanneer zij actie onderneemt in het kader van andere beleidsdomeinen.

Of en in welke mate de Unie in al deze verschillende constellaties ook effectief rekening houdt met cultuur en de in dit kader steeds sterker tot uiting gebrachte nationale, regionale en lokale gevoeligheden, is geen eenvoudige vraag. Gelet op de fundamentele rol van cultuur in het kader van de menselijke ontwikkeling en dus ook van de EU, dringt een helder antwoord zich echter op.

Leerstoel

Prof. dr. Sarah Schoenmaekers is benoemd tot hoogleraar Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie.
De leerstoel is gevestigd aan de Open Universiteit en wordt mogelijk gemaakt door de Stichting ANV-Tijmen Knecht-Fonds in samenwerking met het ANV.