De EU in de geglobaliseerde wereld, is er nog ruimte voor cultuur?

Lezing met vraaggesprek met Sarah Schoenmaekers

Aanvang 20:00 uur

Plaats Online, YouTube

Cultureel gecorrigeerde markteconomie
De Europese Unie wordt gekarakteriseerd als een  markteconomie die  economische belangen vooropstelt.  Daarnaast beoogt de EU  ook de “rijke verscheidenheid van cultuur en taal” in de lidstaten te eerbiedigen en ziet zij toe  op “de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed”. In de praktijk blijkt deze combinatie niet altijd eenvoudig. Het samenspel van cultuur met het economische leven en de juridische verankering daarvan zal het centrale thema zijn van de lezing.

In dit vraaggesprek zal  Sarah Schoenmaekers ingaan op bovenstaande thematiek en haar visie voor de EU schetsen.

Sarah Schoenmaekers (1983, wonende te Maasmechelen) is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit Maastricht. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond en wordt mogelijk gemaakt door het ANV-Tijmen Knecht-Fonds. Ze behaalde haar master European Law School in 2005 aan de Universiteit Maastricht. Na haar afstuderen startte ze als advocaat bij Omnius-advocaten in België en vatte ze gelijktijdig een promotietraject aan betreffende de regulering van architecten in België en Nederland en de hiermee samenhangende grensoverschrijdende problemen hetwelk ze verdedigde in 2010.

Sinds 2009 werkt ze bij de Universiteit Maastricht (UM), eerst als docent en sinds 2013 als universitair docent. Deze werkzaamheden combineerde/combineert ze met een positie als postdoctoraal onderzoeker Europees recht bij de Open Universiteit (2013-2014), gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en zelfstandig advocaat.

Deelname
Het evenement is gratis bij te wonen op YouTube.

Dit is een activiteit van de afdeling Nederland